Miljødeklaration – ny forbedret udgave

Tidligere har danske virksomheder kunnet bruge Energinets miljødeklaration med udgangspunkt i en gennemsnitlig dansk kWh, når der skulle laves grønne regnskaber. Men i tallene er der geografiske forskelle, timer med tæt på 100 % grøn strøm og dermed meget lav CO₂-udledning samt timer med CO₂-udledning på 400-500 gr per kWh, altså langt over gennemsnittet.

Nu kan alle med en helt ny timedeklaration få et individuelt og meget mere præcist tal for, hvor meget kuldioxid, metan, svovldioxid osv. deres elforbrug medførte. Energinet har lavet en ny dataservice, der kobler forbrugerens individuelle elforbrug med det mix af vind, sol, kul, gas osv., som elproduktionen time for time var sammensat hen over året i hhv. Vestdanmark og Østdanmark.

Individuel miljødeklaration ud fra din forbrugsprofil 

Nu kan alle med en helt ny timedeklaration få et individuelt og meget mere præcist tal for, hvor meget kuldioxid, metan, svovldioxid osv. deres elforbrug medførte. Energinet har lavet en ny dataservice, der kobler forbrugerens individuelle elforbrug med det mix af vind, sol, kul, gas osv., som elproduktionen time for time var sammensat hen over året i hhv. Vestdanmark og Østdanmark.

De fleste danske virksomheder skal i starten af året have udarbejdet en miljødeklaration for deres virksomheder, så derfor er det interessant for aktørernes kunder.

Link til den nye service

Hvordan opretter jeg en token i ElOverblik

Link til de ”traditionelle” miljødeklarationer fra Energinet

Det er naturligvis også muligt for private kunder at benytte løsningen ovenfor. Alt de skal bruge er målepunktsID og webadgangskode fra elleverandøren samt NemID.