El
Hvad består din el-pris af?
Siden reglerne på elmarkedet blev ændret d. 1. april 2016, har det været SEF Energi A/S, der opkræver den samlede pris for din el. Når du modtager din elregning fra SEF Energi A/S, vil du derfor opleve, at det samlede beløb består af flere dele, som du kan læse meget mere om herunder.

Det betaler du for


Når du indbetaler din regning til SEF Energi A/S, bliver pengene fordelt mellem følgende:
  • Dit El-produkt (forbrug og abonnement) fra SEF Energi A/S
  • Transmissiontarif til Energinet for transport af el
  • Nettarif til dit lokale netselskab (transport af el og netabonnement)
  • PSO-afgift
  • Moms og elafgift
Først og fremmest betaler du for den strøm, der er blevet brugt i din husstand. En del af din samlede elpris går ligeledes til at betale for at få strømmen transporteret hjem til dig. Derudover skal du også betale afgifter og skatter til staten. Ydermere betaler du også en PSO-afgift. Denne afgift er et tilskud, der er bestemt af staten. Pengene går til vedvarende energi og skal dække offentlige forpligtigelser inden for vedvarende energi.

Husk at holde øje med dit netselskabs priser


Når du modtager din regning fra SEF Energi A/S, er det altså ikke kun dit elforbrug og abonnementets pris, du betaler for. Vi opkræver også betaling til dit lokale netselskab (kaldet nettarif) samt andre afgifter. Du skal være opmærksom på, at nettariften godt kan ændre sig. Der er derfor vigtigt, at du til enhver tid holder dig orienteret om dit lokale netselskabs priser og afgifter. Det kan du gøre ved at gå ind på dit lokale netselskabs hjemmeside, hvor priser på tariffer og afgifter er fremlagt. Du har også mulighed for at læse mere om Energinets afgifter og tariffer på Energinets egen hjemmeside.
Jeg skal flytte. Skal jeg give jer besked?
Skal du flytte? Så skal du huske at melde både tilflytning og fraflytning senest 1 uge før din flyttedato. Aflæsningen af din el sker automatisk, hvis du har en fjernaflæst måler. Vidste du, at du kan tage SEF Energi med til din nye bolig, uanset hvor du flytter hen i Danmark? Det eneste du skal gøre, er at vælge at beholde os som leverandør, når du melder flytning til os via www.sefflyt.dk
Jeg er lige flyttet til Sydfyn. Skal jeg tilmelde mig hos jer?
Skal du flytte ind i en helårsbolig eller en fritidsbolig, skal du altid aktivt selv vælge en el-leverandør. Det gælder, uanset hvor i landet du skal flytte hen. Du skal huske at vælge, inden du flytter ind, så du er sikker på, at du kan tænde for lyset og sætte dine elektriske apparater til, når du træder ind ad døren på overtagelsesdatoen. Hos SEF Energi skal det være nemt for dig at være kunde, også når du skal flytte og overtage et nyt hus. Så står du og skal flytte, kan du med fordel allerede nu melde flytning. Det kan du gøre på www.sefflyt.dk. Her kan du skrive din nye adresse samt lave en ny aftale med os. Du er også velkommen til at ringe til vores kundeservice på telefon 60 20 11 20. De sidder altid klar til at hjælpe dig, så du kan blive helt klar til at flytte ind i din nye bolig.
Gælder der særlige regler, når jeg flytter fra en lejebolig?
Flytter du fra en lejlighed eller et hus, du har lejet, skal du være opmærksom på, at du som regel hæfter for el, så længe som du hæfter for huslejen. Skal du flytte fra en lejebolig, kan du melde din flytning til www.sefflyt.dk. På siden skal du huske at oplyse dit navn, den adresse du fraflytter, slutdato (dato for lejemålets ophør), måleraflæsning samt dit telefonnummer. Derudover skal du også oplyse din nye adresse. Har du mulighed for det, må du også meget gerne oplyse navnet på ejeren af din bolig. Bor du i en boligforening, gælder andre regler. Her skal du høre, om boligforeningen sørger for at melde fraflytning, hvilket de ofte gør, eller om det er noget, du selv skal sørge for. Husk derudover, at når du flytter, kan du fortsat vælge SEF Energi som din leverandør af el. Inde på www.sefflyt.dk kan du melde indflytning til din nye adresse og lave en ny el-aftale med SEF Energi. Det er nemt og enkelt.
Gælder der særlige regler, når jeg flytter fra en ejerbolig?
Skal du flytte fra en ejerbolig? Så skal du huske at melde flytning til www.sefflyt.dk. På siden skal du oplyse dit navn, den adresse du fraflytter, din nye adresse samt dit telefonnummer i en formular. Derudover skal du også oplyse måleraflæsning. Kender du navnet på den nye ejer af huset, må du meget gerne oplyse os om dette, da det minimere behandlingstiden.
Hvad er fordelen ved en fastprisaftale?
Overvejer du at få leveret strøm fra SEF Energi, kan du vælge en fastprisaftale. Denne garanterer dig som el-forbruger den samme el-pris i en given periode, f.eks. 12 eller 24 måneder. Derfor mærker du som forbruger ikke, hvis markedsprisen på el ændrer sig, hvorfor denne aftale giver en økonomisk tryghed. Er du interesseret i at vide mere, kan du læse meget mere om vores forskellige el-aftaler.
Hvorfor svinger el-prisen?
El er en børsvare, hvorfor prisen også svinger meget. Udbud og efterspørgsel har en stor del at sige, når det kommer til at fastlægge prisen på el, men der er også andre ting, der betyder noget. Det er blandet andet prisudviklingen på kul og olie, årstiden og vejret, klimapolitikken i Danmark samt CO2-kvoterne. Derudover har krig, terror og naturkatastrofer også en påvirkning på el-prisen. Når du modtager din regning fra din el-leverandør, vil du også opleve, at den er sammensat af flere ting, der har betydning for din endelige pris. Vil du vide mere om dette, kan du læse mere om, hvordan el-prisen er sat sammen.
Hvor kan jeg få et overblik over mit elforbrug?
Med MitSEF ved hånden har du altid mulighed for at se dit elforbrug. Her kan du nemlig følge med time for time. MitSEF giver også adgang til at se og betale din regning og skifte produkt, ligesom du kan skifte din betalingsform samt tilmelde dig en række andre services fra SEF Energi. MitSEF kan du tilgå på computeren, tabletten og din smartphone, så uanset hvor du er, og hvilken enhed der er din fortrukne, kan du få adgang til dit forbrug. I forhold til dine forbrugsdata skal du dog være opmærksom på, at der kan forekomme op til et døgns forsinkelser på dine data. I visse tilfælde kan du også opleve, at der er mere end et døgns forsinkelse på dine data. Det skyldes, at det er dit distributionsselskab/el-netselskab, der skal indsende dine data til den fælles it-hub. Det er derfra, at vi henter alle dine forbrugsdata til MitSEF og vores MitSEF-app. I hvilken frekvens dit netselskab indsender dine data til hubben, har vi ingen indflydelse på. Vil du vide mere om, hvordan du bruger MitSEF, kan du læse mere i vores vejledning.
Hvordan logger jeg ind på DataHub?
Kunne du tænke dig at følge med i dit elforbrug? På DataHub kan du logge ind og få en samlet oversigt over din husstands eller virksomheds elforbrug. DataHub er ejet og drevet af Energinet.dk og fungerer som en samlet el-database i Danmark. DataHub administrerer stamdata, måledata og al kommunikation mellem alle el-markedets aktører i Danmark. Det gør de med henblik på, at du som kunde samt andre el-kunder kan hente jeres forbrugsdata. Alle skal have adgang til DataHub, hvorfor vi som elselskab er forpligtet til at give dig adgang. Vi gør dog opmærksom på, at du på MitSEF under "dit forbrug" også kan se dit el-forbrug, både på årsbasis eller ned på timeniveau. Du logger ind på DataHub med dit NemID. Derudover skal du også bruge dit målepunkt ID og din webadgangskode. Er du i tvivl om, hvor du finder hvad, så er dit målepunkt ID det samme som dit aftagernummer. Og både aftagernummer og din webadgangskode kan du finde på din regning. Din regning kan du finde under "regning" på MitSEF. Vi har også lavet en genvej fra MitSEF til DataHub, benyt menupunktet "eloverblik". Hvis du er i tvivl om hvor på regningen du finder aftagernummer og webkode så besøg hjælp til min regning.
Se alle spørgsmål
Naturgas
Hvad består gasprisen af?
Når du modtager din naturgasregning fra SEF Energi for den gas, du har brugt i din husstand, er det en regning bestående af selve naturgassen. Derudover modtager du en regning for transporten og afgifter af naturgassen fra distributionsselskabet Evida. Disse kan du læse meget mere om her.

Det betaler du for

Naturgas (dine naturgasaftale)

SEF Energi fakturere dig for den naturgas, du bruger, samt et abonnement. Denne pris varierer, hvis du har variabel pris, men er låst fast i en aftalt periode, hvis du har valgt en fast pris. Selve prisen for naturgassen er den eneste, vi som energiselskab har indflydelse på og fakturere dig.

Faktura fra Evida - gasdistributionsselskab:

Distribution

Ud over at betale for den egentlige naturgaspris, skal du også betale for at få naturgassen transporteret frem til din bolig. De penge, du betaler for distribution, går også til løbende vedligeholdelse af naturgasnettet, og de omkostninger bliver opkrævet af det selskab, der ejer distributionsnettet. Hvad du betaler for distributionen af din gas, afhænger af, hvor du bor henne, og hvem der ejer distributionsnettet. Se her, hvem der er distributionsselskab i dit område. Prisen på distribution bliver typisk reguleret én gang om året.

Moms og afgifter

En stor del af din samlede naturgaspris går til moms og afgifter til staten. Dette gælder blandt andet energi- og CO2-afgifter.

Hvad koster de forskellige elementer

Afgifterne til staten udgør omkring 3,50 kr./m3 inkl. moms. Din pris for distribution og vedligeholdelse ligger på omkring et par kroner.
Hvad koster naturgas hos SEF Energi?
Hvad du skal betale for din naturgas, er meget forskelligt. Prisen varierer nemlig, og den er afhængig af markedsprisen på naturgas. Markedsprisen og vores priser på naturgas kan du få et overblik over ved at læse vores produktoversigt.
Hvor tit får jeg en faktura?
Har du SEF Energi som leverandør af naturgas, vil dine regninger følge det lokale distributionsselskab.
Hvor lang opsigelsesfrist har jeg hos min nuværende leverandør?
Ønsker du at opsige din nuværende naturgas-aftale, har du normalt løbende måned + 30 dages opsigelse.
Hvornår skifter jeg så leverandør?
Har du besluttet dig for at skifte leverandør af naturgas, går du fra din gamle leverandør til din nye d. 1. i en måned.
Skal jeg selv opsige noget?
Ønsker du at skifte til SEF Energi, skal du ikke selv opsige ved din nuværende leverandør. Det skal vi nok klare for dig.
Hvilke tidsfrister er der i forbindelse med leverandørskifte?
Modtager du naturgas, er der nogle tidsfrister, du skal være opmærksom på i forbindelse med leverandørskifte. Den nye naturgasleverandør skal melde leverandørskiftet til distribueringsselskabet i området mindst 10 arbejdsdage før, at en forbruger ønsker at skifte til en ny naturgasleverandør.
Hvad betyder naturgas til variabel pris?
Vælger du en naturgasaftale med variabel pris, betyder det, at din naturgaspris blandt andet følger priserne på det internationale oliemarked. Derudover kan konjunkturer samt udbud og efterspørgsel også påvirke din pris. Hos SEF Energi følger vi hele tiden med i, hvad der sker på markedet, så vi altid kan slå til og sikre dig og vores andre kunder de bedste priser på naturgas. Vil du vide mere? Så kan du her læse mere om naturgas til variabel pris.
Hvad betyder naturgas til fast pris?
Vælger du en naturgasaftale til fast pris, betyder det, at du kender den faste månedlige pris på din naturgas i en forud bestemt periode, f.eks. 12 eller 24 måneder. Da prisen ligger fast, bliver din pris ikke påvirket af eventuelle stigninger i markedsprisen. Kunne du tænke at vide mere om fast pris? Læs mere her, og bliv klogere på vores fastpris-aftale.
Hvorfor er det en fordel at vælge naturgas fra SEF Energi?
Når du vælger SEF Energi som din leverandør af naturgas, er du altid sikker på en stabil og skræddersyet løsning. Du kender os for vores gode kvalitet, og vi går op i altid at sikre den bedste oplevelse for vores kunder. Vores månedlige abonnement er på 0kr/md, så du skal kun betale dit forbrug. Vi har heller ingen bindingsperiode, og så er det nemt at skifte til os – vi klarer nemlig det hele for dig.
Hvor længe har SEF Energi leveret naturgas?
Vi har været en del af gasmarkedet siden d. 1. januar 2011.
Importerer Danmark naturgas til andre lande?
Danmark eksporterer også naturgas til andre lande, heriblandt Sverige, Tyskland og Holland. Herhjemme får knap halvdelen af befolkningen efterhånden dækket deres varmeforbrug enten direkte eller indirekte via naturgas.
Hvorfor er SEF Energi gået ind i gasmarkedet?
Hos SEF Energi er det vigtigt for os at kunne give vores kunder det, de har behov for. Vi ser derfor en synergi ved at tilbyde vores kunder naturgas, da vi allerede servicerer vores kunder og er i kontakt med dem flere gange årligt. Dette er også gavnligt for vores kunder, da at skifte til naturgas hos SEF Energi fører til besparelser. Vi ønsker også at rådgive vores kunder om deres totale energiforbrug i deres husstand, og her læner naturgas sig naturligt op ad vores kerneområde el.
På hvilket marked køber SEF naturgas?
Hos SEF køber vi vores naturgas på det europæiske naturgasmarked. Derfor følger vores priser også det europæiske marked. Prisen på naturgas svinger fra måned til måned. Derfor sørger altid for at indgå kontrakter løbende, og vi er altid på udkig efter de bedste priser, så vi kan tilbyde dig og vores andre kunder den bedste pris på naturgas.
Hvilke aktører er der på det danske gasmarked?
Der er tre aktører på det danske gasmarked.
  • Gastransmissionsnettet: I Danmark er gastransmissionsnettet ejet af Energinet.dk. Herudover findes der flere distributionsselskaber og andre landsdækkende naturgasleverandører.
  • Distributionsselskaberne: Det er dem, der leverer naturgassen fysisk til kunderne gennem distributionsnettet i det enkelte forsyningsområde. Der findes fire distribueringsselskaber i Danmark, der til sammen har ansvaret for, at sikkerheden er i orden, og at der bliver målt på, hvor meget naturgas de danske kunder bruger. Alle distributionsselskaber har monopol, hvorfor de opererer uden konkurrence.
  • Naturgasleverandører: Det er naturgasleverandørerne, der sælger gassen. Der er to typer af naturgasleverandører, nemlig Forsyningsselskaber og kommercielle naturgasleverandører. Sidstnævnte er SEF Energi A/S et eksempel på. I Danmark er der omkring 10 naturgasleverandører, som til sammen tilbyder naturgas på det liberaliserede naturgasmarked.
Hvad er graddage?
Graddage er et mål for, hvor koldt det har været. Disse graddage bliver beregnet af Dansk Teknologisk Institut (DTI), og de bliver brugt til at beregne dit forventede årsforbrug af naturgas. Du har mulighed for at følge dit forbrug måned for måned, så du kan holde øje med, om du har brugt mere eller mindre naturgas end forventet. Man beregner et døgns graddage ved at se på forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 grader. Det betyder, at er døgnets gennemsnitstemperatur på 10 grader, er der 7 graddage i det døgn. Er der omvendt en gennemsnitstemperatur på 17 grader eller derover, er der i alt 0 graddage. Er der minus 5 grader udenfor, vil der være 22 graddage. Det er i denne forbindelse vigtigt at nævne, at dit forbrug af varmt brugsvand ikke er afhængig af graddage. Derfor lægger vi altid 3,2 graddage til pr. dag. Disse graddage går til opvarmning af vand.
Hvordan kan jeg få mit tilgodehavende udbetalt?
I forbindelse med flytning eller anden opgørelse kan du opleve, at du har penge til gode. Er dette tilfældet, overfører vi disse automatisk til din konto, hvis du er tilmeldt PBS. Er du ikke tilmeldt PBS-ordningen, kan vi hurtigt og uden gebyr overføre pengene til din NemKonto. Er du privatperson og har penge til gode, skal vi blot bruge dit CPR-nummer. Er dit tilgodehavende derimod tilknyttet din virksomhed, så er det virksomhedens CVR-nummer vi skal bruge, for at vi kan overføre pengene til dig. Har vi hverken CPR-nummer eller CVR-nummer i forbindelse med overføring af dit tilgodehavende, kan vi ved henvendelse lave en manuel bankoverførsel.
Se alle spørgsmål
Søgningen gav ingen resultater...