Historisk godt årsregnskab for SEF

2019 blev et rigtigt godt år for Energiselskabet SEF

Årets resultat blev ganske enkelt det bedst i nyere tid med et samlet positivt resultat på ca. 31 mio. kr. før skat, mod et resultat i 2018 på 3,7 mio. kr. Sådan et positivt resultat er ikke set i de sidste ti år. I 2019 steg både overskuddet og antallet af kunder. Det fine resultat har mange forklaringer. Men det skyldes i høj grad, at vi har fokuseret på de områder, vi kan påvirke: nemlig de kommercielle områder.

Landsdækkende aktør

2019 blev året, hvor vi søsatte et nyt forretningsområde, som vi kalder for SEF Nærvarme. Nu kan kunder vælge en miljømæssig god og meget driftssikker varmekilde i form af en luft til vand varmepumpe, hvor man køber varmen på abonnement med en lav engangsomkostning. I slutningen af 2019 besluttede vi os for at udvide konceptet, så vi fremover bliver en landsdæk-kende aktør på det meget vigtigt område, der skal sikre varme i husene. Vi kalder denne aktivitet for Nærvarme Danmark. Opvarmning af huse har stor betydning, da det rammer lige ind i folketingets målsætning om at nedbringe CO2 udledningen med 70 % i 2030. Da hele den danske elproduktion i 2030 skal udgøres af vedvarende energi vil al varme fra vores varmepumper om 10 år levere CO2 fri varme.

 

 

 

 

Bæredygtigt lokalsamfund

Gennem de seneste år har SEF oplevet en stigende kundetilfredshed, som vi tilskriver, at vores kunder kvitterer for, at SEF er en aktiv spiller i det sydfynske område. SEF støtter op om mange af de store begivenheder i og omkring Svendborg, hvilket vi finder helt naturligt. Flere og flere af vores sydfynske kunder har en forventning om, at SEF støtter lokale aktiviteter, sports- og kultarrangementer og giver en håndsrækning til områdets mange ildsjæle og foreninger.

Også fremover vil SEF være en aktiv spiller i det sydfynske område. Med blikket rettet frem mod landsstævnet i Svendborg i 2021, er vi i gang med forberedelserne til et stort klimatopmøde, en klimakanal og en masse undervisningsmateriale som vi udvikler sammen med DGI, Efterskoleforeningen og Svendborgs kommunes skoleforvaltning – i et tæt samarbejde med Landsstævnesekretariatet.

Du kan læse Årsrapporten 2019 her.