Sydfyn eller Odense – et vigtigt valg!

Hvem skal være din el-leverandør i fremtiden? Vælger du det lokale el-selskab med fødderne solidt plantet i Øhavet? Eller vælger du et el-selskab, der styrer din strøm centralt fra Danmarks tredjestørste by? I mere end 110 år har SEF – Sydfyns Elforsyning – i Svendborg leveret strøm til borgere i og omkring Øhavet. Nogle langelændere bruger os allerede og har gjort det i en årrække i form af strøm og fibernet – nu vil vi gerne have resten af langelænderne med.

Eneste el-selskab i det sydfynske

I stedet for at blive styret centralt fra Odense mener vi, det giver mere mening at arbejde sammen i Det Sydfynske Øhav. På den måde kan vi støtte op om vores dejlige egn, så pengene bliver lokalt og arbejder her i området. SEF er det eneste el-selskab i det sydfynske – og vi sætter en stor ære i at være et lokalt el-selskab. Vi sender ikke bare strøm hjem til dig på Langeland – vi ønsker også at støtte dit lokalområde og gøre, hvad vi kan for at holde arbejdsliv og fritidsliv i gang hos dig.

4 mærkesager for SEF

  • Vi ønsker at støtte klubber og foreninger via vores SupportEnergi-koncept.
  • Vi ønsker at bruge lokale samarbejdspartnere fra Sydfyn og Øhavet.
  • Vi ønsker at støtte skolerne på Langeland med undervisningsmateriale om klima.
  • Vi kæmper for den grønne omstilling og energirigtige løsninger

 

 

Vi støtter Langeland…

og bakker op om Det Sydfynske Øhavs foreningsliv med SupportEnergi! 

Vi ved, hvor meget det lokale fritids- og foreningsliv betyder for et sted som Langeland. Det er med til at binde et område sammen og skabe udvikling. Med SupportEnergi støtter SEF en lokal forening, som du vælger.

Med SupportEnergi støtter vi sammen din interesse. Som husstand vælger I bare, hvilken forening eller klub det skal være, så støtter SEF med 2 øre pr. kWh af din husstands forbrug til foreningen (svarer til 100 kr. på et år ved en gennemsnits husstand der forbruger 5.000 kWh/år).

Sammen gør vi en forskel! Både private og erhvervsdrivende kan købe SupportEnergi, så alle kan være med til at bidrage til det lokale forenings- og kulturliv.

Læs mere om SupportEnergi her som husstand og hvis du sidder i en forening eller klub.

Ring til vores hjælpsomme medarbejdere på tlf. 62 20 11 20, så finder vi sammen ud af at gøre en forskel – lokalt.

 

Valget af forening, klub eller formål kan ligge hvor som helst i Danmark.

SEF Energi

Vi støtter Langeland…

Vi ønsker at støtte skolerne på Langeland med undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed.

Hos SEF har vi en mission om, at vi sammen kan gøre en forskel på klimaområdet og inspirere de unge i hele Det Sydfynske Øhav til at tage del i klimadebatten. Med “Klima til læring og debat” tilbyder vi undervisningsmateriale, der klæder skoleeleverne på til fremtiden.

Læs mere her om vores engagement i at understøtte skolerne og eleverne i Det Sydfynske Øhav, og hvordan I kan tage det med ind i skolens undervisning.

 

Ring til vores hjælpsomme medarbejdere på tlf. 62 20 11 20, så finder vi sammen ud af at gøre en forskel – lokalt.

For os er det vigtigt, at den energi vi bruger er så vedvarende og miljøvenlig som muligt. I vores hverdag som både familie og virksomhed bruger vi rigtig meget strøm. Og for at kunne se os selv og vores børn i øjnene har vi valgt Vindstrøm fra SEF Energi.

Lise og Thomas Rasmussen, ejere af det økologiske landbrug og gårdbutikken Høkildegård i Øster Skerninge

Grøn omstilling i Det Sydfynske Øhav

Klima står øverst på SEF’s dagsorden, og vi arbejder hele tiden på at gøre din strøm her i Det Sydfynske Øhav så grøn som overhovedet muligt!

Vær med på den grønne omstilling

I Danmark er forbruget af strøm hastigt stigende. Antallet af elbiler, varmepumper og elektroniske enheder stiger også. Det skaber et ekstra pres på vores elnet. Udviklingen betyder, at du og din husstand i fremtiden bør bruge strømmen mere fleksibelt og på de tidspunkter af dagen, hvor den bliver produceret på en grøn og miljøvenlig måde. Hvis vi ændrer vores vaner og anvende nye simple teknologier kan vi med denne grønne tankegang udnytte elnettets kapacitet på den bedst tænkelige måde.

Læs mere om vores arbejde for at sikre den grønne omstilling og ikke mindst hvad vi sammen kan gøre.

 

Ring til vores hjælpsomme medarbejdere på tlf. 62 20 11 20, så finder vi sammen ud af at gøre en lokal forskel.

Vi støtter Langeland…

og de lokale arbejdspladser i Det Sydfynske Øhav. Så bidrager vi til, at økonomien bliver i området.

SEF kigger altid lokalt og gør brug af den arbejdskraft, de underleverandører og de indkøbsmuligheder, vi har i det sydfynske. Det er vi nødt til at være bevidste om for at udvikle og holde hjulene i gang i Det Sydfynske Øhav.

På den måde understøtter vi udviklingen af arbejdskraften lokalt og er med til at skabe værdi for området og bevare det, vi alle er så stolte af.

Ring til vores hjælpsomme medarbejdere på tlf. 62 20 11 20, så finder vi sammen ud af at gøre en forskel – lokalt.

 

Jeg vil gerne ringes op

(Skriv tidspunkter for hvornår vi træffer dig bedst)

Bestil tilbud - Strøm
Samtykke *

*Jeg giver samtykke til, at SEF A/S og SEF Energi A/S må kontakte mig med nyheder, informationer og tilbud vedrørende produkter og ydelser, herunder el, naturgas, varmepumper. Jeg må kontaktes pr. e-mail, telefon og brev. Jeg accepterer samtidig, at SEF A/S og SEF energi A/S behandler mine personoplysninger til ovenstående formål. SEF Energi A/S er dataansvarlig. Du kan læse om behandlingen af dine personoplysninger samt dine rettigheder i SEF Energi’s privatlivspolitiksef.dk. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.