Klimamål 2030

I Danmark og i de fleste EU-lande er der et politisk ønske om at reducere udledningen af drivhusgasser. Det har resulteret i en række klimamål.

LÆS OGSÅ: Tænk på klimaet når du vælger elprodukt.

Med Klimamål 2030 har fokus været på at skabe en CO2-reduktion på 70 % fra 1990 til 2030. I Danmark har vi nået 35 % af den CO2-reduktion, hvilket er et fald på 49 mio. ton siden 1990.

I energi- og forsyningsbranchen har vi siden 1990 opnået en CO2-reduktion på 58 %. Målet for 2030 er en reduktion i forhold til 1990 på mindst 95 %.

Det vil gøre energi- og forsyningsbranchens CO2-udledning næsten CO2-neutral, hvilket svarer til, at branchen leverer halvdelen af den CO2-reduktion hele Danmark skal nå inden 2030.

Konkrete tiltag for at må målet vil være udfasning af kul, olie og naturgas fra vores produktion af el og varme. Naturgas og olie skal også ud af individuel opvarmning.

I fremtiden skal meget mere af vores energi komme fra vedvarende energikilder som vindstrøm og solenergi.

LÆS OGSÅ: Certifikat på vedvarende energi.

Et af fokuspunkterne fra energi- og forsyningsbranchen er eldrevne varmepumper for at kunne levere den energi, danskerne har brug for.

Nærvarme Danmark, som er en del af SEF A/S, har stor succes med varmepumpe på abonnement. Besøg dem her.