Vi har kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse er et dagligt værktøj, vi går utrolig højt op i hos SEF Energi, og det er med til at understøtte vores vision, mission og værdier. Hver dag kigger vi på vores mange forskelligartede processer med henblik på at optimere vores arbejde samt sikre værdikæden for alle vores kunder og interessenter.
SEF, bortset fra de tyske vindmølleselskaber og SEF Fiber A/S, er certificeret i standarden DS/EN ISO 9001:2015.

Formålet med certificeringen er:
• Opfyldelse af de til enhver tid gældende kundekrav og -ønsker
• Kvalitetssikring af leverede produkter og serviceydelser
• Sikring af opfyldelse af myndighedernes krav
• Udvikling af metoder til forbedringer
• Fastholdelse af de gode rutiner
• Sikre at alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer til udførelse af arbejdsfunktionen.
SEF arbejder med kvalitetsledelse i hverdagen, og allerede i 1995 blev selskabet certificeret efter standarden ISO 9001 inden for elforsyning, rådgivning og måling.

Kvalitetsledelsessystemet er elektronisk og afprøves løbende gennem intern og ekstern audit.
Se vores DS/EN ISO 9001 certifikat