SEF Energi er en del af SEF-koncernen

SEF Energi er et datterselskab tilhørende Fonden Sydfyns Elforsyning, som består af moderselskabet SEF A/S og en række andre datterselskaber. Koncernen dækker således over produkter og ydelser der relaterer sig til alt lige fra el, ladebokse til elbiler, varmepumper, naturgas,  fibernet og installation.

SEF blev dannet i 1906 som et kommunalt elforsyningsselskab og blev i 1975 en selvejende institution. Et repræsentantskab leder selskabet i dag, hvis 45 medlemmer er udpeget fra Svendborg Kommunalbestyrelse med 30 medlemmer og 15 medlemmer er forbrugervalgte.

Se årsrapporter her.

Koncernen beskæftiger ca. 160 medarbejdere.

Du finder yderligere info om moderselskabet SEF A/S, herunder dets datterselskaber, ledelse og bestyrelse via sef.dk.

Ledelse

SEF Energi’s daglige ledelse varetages af Kunde- og Markedschef, Claus Holm Andersen.

Kunde- og Markedschef, Claus Holm Andersen

“Vi kender Sydfyn bedre end vores konkurrenter. Og fynboerne kender os og ved, at hos SEF får de altid en rådgivning, der tager udgangspunkt i deres hverdag – uanset om det er boligforeningen, den lokale virksomhed eller den enkelte familie.”