SEF Energi er ny energi med gamle rødder

Vi har været en del af livet på Sydfyn siden 1906. Vores vision beskriver, hvor vi er på vej hen, og sætter kursen for alle i SEF-koncernen, herunder også SEF Energi. Vores vision skaber således motivation, engagement og giver energi og mod til at tackle de udfordringer, vi møder på vejen.

Vores mission beskriver vores eksistensberettigelse. Samtidig fortæller den også, hvad der er SEF’s kernekompetencer, og hvad der adskiller os fra konkurrenterne.

Tilsammen udgør visionen og missionen altså rammen for SEF-koncernens strategiske valg og fravalg, prioritering af de kompetencer vi skal udvikle, valg af partnerskaber og ressourcer, identificering af processer samt udvælgelse af de resultater, vi gerne vil måles på.

SEF’s vision

SEF har en vision om at være kraftcenteret for sydfynsk energi.

Vi vil gerne være en kommercielt drevet og selvstændig energikoncern; et sydfynsk kraftcenter inden for fremtidens energi, forsyning og infrastruktur.

Vi vil skabe nye synergier og fremme en bæredygtig udvikling af Sydfyn.

Vi vil være et dynamisk og samfundsansvarligt energicentrum for nye alliancer og udviklende samarbejder.

SEF’s mission

SEF sikrer energi til vækst og velfærd.

Vi leverer energi og digital infrastruktur til sydfynske husstande og arbejdspladser. Og sydfynsk energi til husstande og arbejdspladser i hele landet.

Vi tilbyder stærke og fremtidsorienterede løsninger til kunderne. Vores investeringer i miljørigtige energiformer danner fundamentet for nye muligheder og en bæredygtig udvikling inden for energiforsyning.

Vi leverer engageret og troværdig rådgivning til vores kunder med vægt på rational anvendelse af energi og ressourcer.

SEF’s værdier

Vi er forretningsorienterede, engagerede og troværdige i alt, hvad vi gør.

Forretningsorienteret

… betyder, at vi skaber værdi for kunden gennem konkurrencedygtige løsninger, der samtidig indfrier kundens behov. Som virksomhed er vi forandringsparate og løsningsorienterede uden at gå på kompromis med vores integritet. Som arbejdsplads sikrer vi, at vores medarbejdere udnytter deres fulde potentiale.

Engageret

… betyder, at vi tager ansvar og er her for vores kunder. Som virksomhed samarbejder vi og gør en fælles indsats for at imødekomme vores kunders behov. Det kommer til udtryk, når vi forener vores viden og faglighed og optræder som én virksomhed. Som arbejdsplads fejrer vi vores succeser.

Troværdighed

… betyder, at vi gør det, vi siger. Som virksomhed leverer vi til tiden og inden for budget, og vi gør mere end bare at løse opgaven – vi sætter kunden i centrum nu og i fremtiden. Som arbejdsplads møder vi vores kunder, partnere og kolleger i øjenhøjde, og vi leverer ydelser af høj kvalitet og har en praktisk tilgang til alle opgaver.