El Standard

 

Til dig, der vil følge elmarkedet et kvartal ad gangen

  • Din elpris følger den aktuelle markedspris.
  • Prisen reguleres hvert kvartal.
  • Du får et af markedets laveste abonnementer til 10 kr. pr. måned.

El Standard

Med en Standard elaftale for du en markedspris pr. kWh, der fastsættes kvartalsvis og købes ind på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Elprisernes udsving afhænger blandt andet af prisudviklingen på råstoffer.

Priserne bliver reguleret hvert kvartal, men det er ikke på forhånd muligt at forudsige prisudviklingen og dermed kWh-prisen.

Aftalen kan opsiges med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Pris for vest og øst inkl. moms

El Standard – pris gældende fra 1. januar 2023

  • Pris vest for Storebælt: 364,00 øre/kWh
  • Pris øst for Storebælt: 364,00 øre/kWh
  • Abonnement: 10,00 kr./måned

SEF Energi står for opkrævning – ifølge reglerne på elmarkedet – af transport, netabonnement, PSO, afgifter og eventuelle gebyrer. Du kan finde dit lokale netselskabs tarif-, abonnement- og gebyroversigt på deres hjemmeside eller på denne oversigt, som vi viderefakturerer. Ligeledes gælder det for energinet.dk’s net- og systemtarif, PSO, afgifter og lignende.

Ring mig op i stedet

Bestil tilbud - Strøm
Samtykke *

*Jeg giver samtykke til, at SEF A/S og SEF Energi A/S må kontakte mig med nyheder, informationer og tilbud vedrørende produkter og ydelser, herunder el, naturgas, varmepumper. Jeg må kontaktes pr. e-mail, telefon og brev. Jeg accepterer samtidig, at SEF A/S og SEF energi A/S behandler mine personoplysninger til ovenstående formål. SEF Energi A/S er dataansvarlig. Du kan læse om behandlingen af dine personoplysninger samt dine rettigheder i SEF Energi’s privatlivspolitiksef.dk. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.