Vindstrøm er med til at forebygge klimaforandringerne

Det er for dig, som har en holdning til hvordan el produceres og ser en nødvendighed i at der sker en ændring i de danske produktionsmiljøer for el – at der skal mere grøn strøm ind i det fælles danske elnet og minimere eller helt lukke ned for den traditionelle el-produktion, som kaldes sort strøm, hvor der udledes CO₂, som er skadelig for miljøet og for klimaet.

LÆS OGSÅ: Tænk på klimaet når du vælger elprodukt.

Hvordan forstås grøn strøm?

Der er flere måder at producere strøm på i Danmark – kulkraftværker (sort strøm) og vedvarende energi bl.a. fra vindmøller og solceller (grøn strøm). Men vi har kun ét fælles elnet i Danmark. Det betyder, at den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter, er en blanding af grøn strøm og sort strøm.

Når vi blander strømmen sammen i det fælles ledningsnet, har det været nødvendigt at oprette det, der hedder Vindstrømscertifikat, som bevis for hvor meget grøn strøm der bliver produceret, lagt ud i det fælles ledningsnet og hvor meget vores slutforbrugere aftager.

Energinet, som er statsejet, er den virksomhed, der har ansvaret for at holde balance i det danske elnet, dvs. at der er overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af el. Det er også Energinet, der sikrer at der er overensstemmelse med den udbudte grønne strøm, som bliver produceret og leveret ud på det fælles elnet, og den mængde grønne strøm der aftages ved privat- og erhvervsslutbrugeren. Som elhandler køber vi den grønne strøm fra vindmøller og slutbrugeren modtager et vindstrømscertifikat, som bevis for at den mængde strøm der forbruges kommer fra vindmøller.

LÆS OGSÅ: Certifikat på vedvarende energi.

Når du vælger at købe grøn strøm og tænder for stikkontakten, kommer der en blanding af grøn og sort strøm ud i dine ledninger. Men med vindstrøm er du med til at give et politisk signal om, at du har foretaget et aktivt valg og tager et samfundsansvar for et renere klima og hvordan strøm skal produceres. Jo flere der tager et sådant valg, jo større pres rettes der mod de politiske beslutninger om større produktion af grøn strøm (vedvarende energikilder) og mindre sort produceret strøm. Den strøm som du forbruger, køber vi tilsvarende ind på fra vindmøller, og med certifikater sikrer vi, at dit energiforbrug er dækket af 100 % grøn strøm.

El-deklaration

Som dokumentation for hvilken energikilde vores grønne strøm er lavet på, kan du læse Individuel Deklaration for vores Vindstrøm. Den individuelle el-deklaration viser, at en gennemsnitshusstand (5.000 kW/år) sparer miljøet for 3,9 tons CO₂-udledning pr. år modsat den traditionelle el-produktion, sort strøm.

Du kan læse mere om grøn strøm, certifikater (oprindelsesgarantier) og el-deklarationer på Energinets hjemmeside.

Når du vælger at købe grøn strøm og tænder for stikkontakten, kommer der en blanding af grøn og sort strøm ud i dine ledninger.

SEF Energi

Med vindstrøm er du med til at give et politisk signal om, at du har foretaget et aktivt valg og tager et samfundsansvar for et renere klima.

SEF Energi

Miljømærkning af grøn strøm-produkter

Alle grønne strømprodukter skal miljømærkes fra den 1. september 2020 og kategoriseres med et “miljø” mærke, som er gældende for alle elhandlere i Danmark. Det skal være med til at vise hvilken værdi og betydning det enkelte grønne strømprodukt har for klimaet.

Strømprodukter kategoriseret med (ét blad) betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder og der købes certifikater svarende til hele slutforbrugerens elforbrug. Se vores grøn strøm-produkter.

 

Strømprodukter kategoriseret med (to blade) betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder og der købes certifikater svarende til hele slutforbrugerens elforbrug. Derudover skal der være klimatiltag, som reducerer udledningen af CO₂ og andre drivhusgasser svarende til den strøm, slutforbrugeren forbruger.

 

Uanset hvilket produkt du vælger, får du ikke ren grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet i det fælles elnet.

LÆS OGSÅ: Sådan når vi klimamålet i 2030.