Vi løber så stærkt, vi kan

Energikrisen og de stigende energipriser fylder lige nu meget for vores kunder, og derfor modtager vi mange opkald. Vi arbejder på højtryk for at besvare alle jeres henvendelser.

Når du ringer ind til os, kan du lige nu opleve, at alle linjer er optaget, og at du derfor ikke kan komme igennem. Vi beklager og beder om, at du forsøger at ringe igen senere.

Vi oplever, at mange af de samme spørgsmål går igen. Derfor kan du via de 3 kategorier nedenfor finde svarene på de hyppigst stillede spørgsmål.

En stor del af vores kunder spørger især ind til forskellen på el-aftaler med fast eller variabel pris – forstå forskellen her

Vi befinder os lige nu i en meget særlig energisituation, som påvirker danske husstande og virksomheder. Hos SEF Energi har vi stor forståelse for de bekymringer og frustrationer, som situationen medfører for vores kunder, og vi gør, hvad vi kan for at rådgive jer bedst muligt.

Flere af vores kunder kontakter os med spørgsmål om, hvilken el-aftale de har hos os, hvad de kan gøre for at få en bedre aftale, og om hvorfor priserne på energi stiger. Her på siden har vi samlet svarene på de hyppigst stillede spørgsmål, og vi håber, at det kan afhjælpe dig i denne specielle situation på markedet.

Både el og naturgas er en råvare, som handles på børsen på lige fod med korn, olie, stål mm. Priserne på børsen fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel. Som situationen er nu, er udbuddet lavere end efterspørgslen, og det får priserne til at stige.

Det er vigtigt at understrege, at vi som el- og naturgasleverandør ikke kan påvirke priserne, og vi får ikke en større indtægt på grund af de høje priser på el og naturgas.

Du kan læse mere på Hvorfor stiger el- og naturgaspriserne?

Live spørgetime om energisituationen

Torsdag 15. september afholdt SEF Energi en live spørgetime om energisituationen.

Her besvarede Claus, SEF Energis markedsdirektør, og Allan, SEF Energis kundecenterchef, en række spørgsmål.

Hvad kan du selv gøre?

Vi oplever lige nu et energimarked i opbrud, hvilket vi som energileverandør ikke har indflydelse på. Derfor er der fundamentale parametre, vi ikke kan påvirke.

Der er dog en række overvejelser, du selv kan gøre, og ting du kan være opmærksom på omkring dit energiforbrug.

Forstå din el-aftale

Hos SEF Energi skelner vi mellem variable priser og fastpriser.

Hovedparten af vores elkunder har ikke taget et aktivt valg om, hvilken el-aftale der passer til dem og deres behov. Disse kunder er på en fortløbende 3-måneders fastprisaftale, kaldet El Standard hos os.

Nedenfor kan du se en sammenligning af el-aftaler med variable priser og fastpris.

Variable priser
Fastpris
Har du en af vores variable el-aftaler, FleksVIND, DyrenesEnergi eller SupportEnergi, varierer prisen pr. kWh time for time hen over døgnets 24 timer.

Du afregnes for det faktiske forbrug ud fra den faktiske timepris.

Her kan du udnytte og flytte dit strømforbrug til de timer på døgnet, hvor elprisen er lav og opnå en mulig økonomisk besparelse.

Har du en fastprisaftale på 1, 2 eller 3 år vil du ikke kunne gentegne sådan en aftale ved aftalens udløb. Til gengæld vil du kunne indgå en 3-måneders fastprisaftale, der følger årets kvartaler.

Der får du en fast pris pr. kWh, som skifter hvert kvartal på baggrund af forrige kvartals variable priser. Prisen for det nye kvartal kendes ikke før sidste dag i det indeværende kvartal.

Grundet de store prissvingninger på energimarkedet er det ikke længere muligt at indgå 1-, 2- eller 3-årige aftaler.

Et eksempel:
Et eksempel:
Familien Nielsen har El FleksVIND.

Fru Nielsen bruger en app til at overvåge elpriserne time for time. Familien sætter deres elbil til at oplade om natten og timer ligeledes deres opvaskemaskine til at starte om natten, hvor strømmen er billigst. Det kræver lidt arbejde, men familien ønsker at spare hvor de kan.

Familien Hansen har El Standard, der er en 3-måneders fastpris el-aftale.

Pr. 1. juli blev familiens pris pr. kWh fastlåst til X kr. Det betyder, at Familien Hansen til og med 30. september betaler X kr. pr. kWh. Fra 1. oktober vil prisen igen blive reguleret og låst fast for de næste tre måneder. Familien Hansen har en elbil. De har El Standard. Derfor koster det dem det samme pr. kWh at lade på alle tider af døgnet. Det samme gælder brugen af deres øvrige elektriske apparater i husstanden.

Variable priser er for dig, som…
Fastpris er for dig, som…
  • Dagligt vil følge med i elpriserne og lægge dit strømforbrug ud fra disse for at nedbringe din elregning
  • Føler dig mest tryg ved at kende din elpris pr. kWh et kvartal ad gangen

 

Find information om din el-aftale på MitSEF

Som elkunde hos SEF Energi kan du nemt logge ind på vores selvbetjeningsside www.mitsef.dk med MitID eller dit kundenummer og internetkode, som står på din regning.

Her kan du finde information om din el-aftale samt se, hvornår den udløber. Du kan også finde dine regninger og følge dit strømforbrug helt ned til timebasis.

Følg de variable timepriser

Du kan følge med i de variable timepriser på Energistyrelses hjemmeside www.SparEnergi.dk

Du kan også anvende vores app, hvor du kan se de rå timepriser og du kan sætte dine intelligente hårdhvidevare til at kører på bestemte tidspunkter.

Hent SEF Energi True Energy-app’en til Iphone
Hent SEF Energi True Energy-app’en til Android

Husk at bruge koden ‘SEF’, når du opretter din profil i app’en, og du får som elkunde hos SEF Energi adgang til alle funktionerne i app’en.

Hvorfor stiger energipriserne?

Det er en kombination af flere faktorer, der forårsager, at hele Europa lige nu oplever historiske stigninger på el- og naturgasmarkederne og dermed markante stigninger i energipriserne.

Her får du et overblik over de vigtigste årsager til prisstigningerne:

Ruslands invasion af Ukraine
Først og fremmest har Ruslands invasion af Ukraine skabt meget stor usikkerhed om landets gasleverancer til EU-landene. Usikkerheden har været med til at få priserne til at skyde i vejret på både gas og el.

Klimaforandringer
En anden og mere permanente årsag til de stigende priser er klimaforandringerne. Det seneste år har der været mindre vand i de norske elve end normalt, og det har også blæst mindre, end der plejer. Konsekvensen af det er, at produktionen af strøm fra vand- og vindkraft er blevet mere bekostelig.

Forsinkelse i genopbygningen af Tyrafeltet
Danmark kan på sigt igen få vores gas fra Tyra-feltet i Nordsøen, men renovationen af gasfeltet er forsinket og står formentligt først klar i vinteren 23/24.

Stigende CO₂-priser
Elprisen påvirkes kraftigt af CO₂-priser. På grund af kraftigt stigende priser på naturgas, grundet situationen i Rusland, ses en stigende efterspørgsel på kul, som er blevet mere attraktivt til elproduktion. Dette betyder større efterspørgsel på CO₂-kvoter, som for nylig er handlet i det højeste niveau nogensinde.

Tæt sammenhæng mellem prisen på el og naturgas
Især prisen på naturgas er steget kraftigt, fordi efterspørgslen er steget mange steder for at kunne bruge gassen til at producere strøm. De høje gaspriser påvirker prisen på el.

Du kan læse mere på Hvorfor stiger el- og naturgaspriserne?

Forstå, hvordan elmarkedet fungerer

Se videoen fra Green Power Denmark, som forklarer hvordan elmarkedet hænger sammen.