Fleksafregning

Produktionen af strøm er i forandring! Vi ser i Danmark og i mange andre lande, at forbruget af strøm er hastigt stigende og at strømmen produceres mere og mere fra vindmøller og solceller. Det betyder, at vi som forbrugere i fremtiden med fordel bør være mere fleksibel og bruge strømmen på tidspunkter på dagen, hvor den bliver produceret af grønne og miljøvenlige kilder igennem vind og solenergi.

Af denne årsag kommer vi også til at opleve, at der vil være et stigende behov for, at du og andre elkunder har mulighed for at være mere fleksible i strømforbruget. Det betyder, at du kan flytte dit elforbrug fra de tidspunkter, hvor mange andre bruger strøm, og hvor vindmøller og solceller producerer en begrænset mængde strøm. I stedet kan du placere dit strømforbrug på de tidspunkter, hvor færre bruger strøm samt til de dage, hvor vejret tillader vindmøller og solceller at producere strøm.

For at kunne tilbyde denne fleksibilitet har man fra politisk side besluttet, at senest til udgangen af 2020 skal alle elkunder over på fleksafregning. Formålet med denne politiske beslutning er at motivere dig og andre elkunder til at placere strømforbruget de steder, hvor det er billigst, og hvor strømmen kommer fra bæredygtige kilder. Dvs. at fordele elforbruget mere jævnt i takt med, at flere ting i hverdagen skal drives af el.

Hvorfor fleksafregning?

Fleksafregning er et vigtigt element i fremtidens intelligente energisystem.

I Danmark og mange andre lande producerer vindmøller og solceller mere og mere strøm. Derfor bliver der også stadig større behov for, at vi som elkunder bliver mere fleksible og flytter en del af vores elforbrug væk fra de tidspunkter, hvor mange bruger strøm, og hvor vindmøller og solceller producerer begrænsede mængder strøm, hen til de tidspunkter hvor der er mindre belastning på elnettet, eller hvor vinden blæser og solen skinner – med henblik på grøn tankegang og udnyttelse af elnettets kapacitet på den bedst tænkelig måde.

Fra politisk side har man derfor besluttet, at alle elkunder senest i 2020 skal kunne afregnes på timebasis. Målet er at motivere os til at flytte vores elforbrug til de tidspunkter, hvor det giver mening økonomisk og i forhold til den grønne omstilling.

Vil du vide mere, kan du læse mere om fleksafregning hos vores brancheforening Dansk Energi eller ved Energinet.

Du kan læse mere om Energistyrelsens beslutning om, at solcelleejere også skal fleksafregnes.

Hvem kan få fleksafregning?

For at du kan få fleksafregning, skal du have en elmåler, der er timeaflæst. Derudover skal dit el-netselskab give adgang til at ændre din afregningsmetode til fleksafregning, som indtræder senest ved udgangen af 2020 til alle elkunder i Danmark.

Fleksafregning betyder, at du bliver afregnet til den reelle pris, der er på det tidspunkt, du forbruger strømmen. Din fjernaflæste elmåler går ind og måler dit forbrug time for time, hvorfor du får mulighed for nøje at følge med i dit elforbrug via MitSEF på sefenergi.dk eller via SEF Energi-appen som du finder på Google Play og i App Store.

Kan jeg købe el der matcher fleksafregning?

Du kan ved SEF Energi allerede nu vælge mellem forskellige elprodukter der afregnes time-for-time og som understøtter fleksafregning. Vi kan med fordel tilbyde dig følgende elprodukter:

  • SupportEnergi, der støtter op om din fritidsinteresse eller godgørende formål og du kan tilvælge vindstrøm
  • DyrenesEnergi, som er baseret på vindstrøm og støtter dyrevelfærden
  • FleksVIND er baseret på vindstrøm og retter sig primært til de elkunder, der er egenproducenter med solceller eller anden form for vedvarende energiproduktion