Vær med på den grønne omstilling

I Danmark er forbruget af strøm hastigt stigende. Antallet af elbiler, varmepumper og elektroniske enheder stiger også. Det skaber et ekstra pres på vores elnet. Udviklingen betyder, at du og din husstand i fremtiden bør bruge strømmen mere fleksibelt og på de tidspunkter af dagen, hvor den bliver produceret på en grøn og miljøvenlig måde. Hvis vi ændrer vores vaner kan vi med denne grønne tankegang udnytte elnettets kapacitet på den bedst tænkelige måde.

SPAR PENGE med nye vaner

Næsten alle netselskaber i Danmark, herunder sydfyn, indfører en højere timetransportpris (nettarif) i vinterhalvåret mellem kl. 17 og 20, hvor elnettet udsættes for stor belastning. Du kan med fordel ændre dine vaner til de 21 timer, der ligger mellem kl. 20 – 17, og dermed spare penge på strømmen.

Fakta om tariffer og distribution af strøm i elnettet

  • Prisen, som elkunder betaler for at få transporteret strøm ud i stikkontakten, kaldes ”nettarif” – læs mere om hvad består elprisen af
  • Tidligere har nettariffen været ens hele døgnet, men nu vil nettariffen blive billigere i de 21 timer der ligger mellem kl. 20.00 til 17.00.
  • Derimod vil nettariffen blive dyrere i tidsrummet mellem kl. 17.00 – 20.00 i vinterhalvåret, hvor elnettet er allermest belastet
  • Alle danske husstande har en fjernaflæste målere (timeaflæst), der gør det muligt at afregne med variable nettariffer
  • De variable nettariffer skyldes, at der i de kommende år forventes et betydeligt højere elforbrug fra bl.a. elbiler og varmepumper. Og det vil kræve en investeringstung udbygning af elnettet, hvis det nye forbrug kommer mellem kl. 17-20, hvor belastningen i forvejen er højest
  • Hvis vi kan flytte bare en del af forbruget væk fra de belastede timer, er vi i fællesskab med til at begrænse investeringerne i elnettet, og det vil over tid gøre det billigst for alle kunder.
  • Du vil fortsat have strøm i kontakten altid, og det er dit eget valg, om du vil lægge dit elforbrug om. Men har du elbil, varmepumpe, elradiatorer eller andet udstyr, der bruger meget strøm, vil der være penge at spare ved ikke at trække så meget på nettet mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret.

 

Dit elforbrug registreres nu time-for-time – det giver muligheder for dig

Du og alle andre elkunder har mulighed for at blive afregnet for det reelle strømforbrug time-for-time – det kaldes fleksafregning. Du kan med fordel vælge et elprodukt, der giver dig alle fordelene med fleksafregning og samtidig vælge at flytte dele af dit strømforbrug til tidspunkter af døgnet, hvor det er billigere og mere klimavenligt.

Læs mere om fleksafregning og tag endnu større del i den grønne omstilling.

 

Læs artiklen ‘Nu skal vi tænke i strøm time for time‘ fra Energy Supply.

Spar penge og skån miljøet – tag nogle aktive grønne valg med os!

Det er ikke kun måden, vi bruger strøm på, der ændrer sig. Vores strømforbrug stiger også. Vi får flere elektroniske enheder, vores huse opvarmes i større grad med varmepumpe og elbiler bliver solgt som aldrig før. Derfor skal vi tænke grønt – og smart. Vi skal hjælpe hinanden til at nedbringe CO₂-udledningen, som er skadelig for miljøet og for klimaet, som f.eks. kan gøres ved at vælge at ens el skal være vindstrøm.

Vidste du at

  • Én gennemsnitlig dansk husstands elforbrug på 4.500 kWh pr. år udleder ca. 3,9 tons CO₂ pr. år.

 

Strøm fra vindmøller

Vores FleksVIND-løsning er baseret på vindstrøm og afregnes time-for-time. Det betyder, at du kan udnytte, når der er lavere timepriser og samtidig bidrage til den grønne omstilling ved at sende et politisk signal om, hvordan du mener, strøm skal produceres som f.eks. vindstrøm.

Du har også mulighed for at vælge mellem følgende produkterne, som også understøtter afregning time-for-time:

  • SupportEnergi, der støtter op om din fritidsinteresse eller godgørende formål og du kan tilvælge vindstrøm
  • DyrenesEnergi, som er baseret på vindstrøm og støtter dyrevelfærden