Hvorfor stiger el- og naturgaspriserne?

En kombination af flere faktorer betyder, at energipriserne i Europa er steget markant siden 2021. Der er historiske stigninger både på el- og naturgasmarkederne. Det kan mærkes både i de danske husstande og i virksomhederne.

Krigen i Ukraine har stor indflydelse på energiprisernes seneste markante udvikling grundet Europas naturgasrelation til Rusland.

Hvorfor stiger elprisen så markant?

Elprisen er meget påvirkelig og kan være svær at forudsige. Der er forskellige faktorer der påvirker de store udsving til lave eller høje elpriser. Det afhænger først og fremmest af udbud og efterspørgsel, mens vejrforhold og årstiden også spiller en væsentlig rolle, som følgende:

Manglende vand i de norske og svenske vandreservoirer

De danske elpriser påvirkes markant af hvor meget vand, der er i de nordiske vandreservoirer. Vandet anvendes til at producere strøm på vandkraftværker i Norge og Sverige og sendes blandt andet videre til Danmark. I år er der væsentlig mindre vand end normalt i reservoirerne, dette skyldes langt mindre nedbør i Norge og Sverige. Det medfører, at der ikke kan produceres samme mængde strøm som normalt. Det presser elprisen op.

Mindre blæsevejr

I hele Nordeuropa har der blæst mindre end normalt. Derfor er der mangel på billig produceret strøm som kommer fra vindmøllerne. Det har forårsaget øget efterspørgsel på kul, olie og særdeleshed naturgas for at øge mængden af sort produceret strøm.

Lande syd for Danmark har højere priser 

Det europæiske elmarked er forbundet med hinanden med flere kabler. Blandt andet har Holland i år idriftsat et nyt kabel, hvor der konstant bliver eksporteret strøm til. Yderligere er Tyskland også en af de store aftagere med en anselig mængde strøm fra Norge. Begge lande har højere priser end Danmark. På grund af den stigende efterspørgsel og høj eksport af strøm på kablerne stiger priserne i Danmark.

Stigende CO2-priser

Elprisen påvirkes kraftigt af CO2-priser. På grund af kraftigt stigende priser på naturgas grundet situationen i Rusland, ses en stigende efterspørgsel på kul, som er blevet mere attraktivt til elproduktion. Dette betyder større efterspørgsel på CO2-kvoter, som for nylig er handlet i det højeste niveau nogensinde.

Tæt sammenhæng mellem prisen på el og naturgas
Især prisen på naturgas er steget kraftigt, fordi efterspørgslen er steget mange steder for at kunne bruge gassen til at producere strøm. De høje gaspriser påvirker prisen på el.

Forsinkelse i genopbygningen af Tyrafeltet
Planen for genopbygningen af Danmarks største naturgasfelt Tyra skulle være færdig i år. Men ibrugtagningen er udskudt til 2024.

 

Læs mere om hvilke elaftaler vi tilbyder til privat- og erhvervskunder.

 

OBS: Vinterperioden (oktober-marts) betyder også ændringer i tariffen (transportprisen for el) ved dit lokale netselskab. Det betyder at i tidsrummet fra kl. 17.00 til 20.00 vil transportprisen være højere end de andre timer – læs mere her.

Hvorfor stiger naturgasprisen så markant?

Naturgasmarkedet i Danmark oplever meget høje gaspriser i øjeblikket. Det skyldes, at markedet er bundet sammen med de europæiske naturgasmarkeder, hvor priserne stiger. Prisstigningen på de europæiske gasmarkeder skyldes en række forskellige faktorer, som alle bidrager til de høje priser:

  • Der kommer ikke nok naturgas til Europa fra Rusland, som har lukket gasforsyningsledningen
  • Normalt sejles en stor del af naturgassen til Europa, men det leveres i stedet til Asien, fordi priserne er højere der
  • Efterspørgslen er steget markant eftersom flere og flere lande anvender naturgassen til produktion af strøm
  • De stigende priser på naturgassen påvirker også elpriserne, da der er tæt sammenhæng mellem prisen på naturgas og el, fordinaturgas bliver brugt til at producere el. Ligesom olieprisen og påvirkes.

 

Læs mere om hvilke naturgasaftaler vi tilbyder til privat- og erhvervskunder.

Hvad kan jeg gøre for at undgå de stigende el- og naturgaspriser?

Vi anbefaler at du ringer til vores kundeservice på 62 20 11 20, så vil de hjælpe dig med hvilke muligheder du har for at undgå yderligere prisstigninger.

Energispareråd

Du kan også hente gode råd til at spare på din energi på EnergiStyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk

 

Skift dit gasfyr ud til en billigere og mere miljøvenlig varmekilde

Anvender du naturgas til din boligopvarmning kan du skifte til en luft til vand varmepumpe, hvor du bliver mere klimavenlig og opnår lavere varmeregning end med naturgas – læs mere om hvad SEF kan hjælpe med gennem Nærvarme Danmark.