Solceller

I 2018 udarbejdede Energinet og Energistyrelsen et forslag til, at årsnettoafregnede kunder, der producerer deres egen strøm, fremover skal fleksafregnes. Du betegnes som værende egenproducent, hvis du enten helt eller delvist dækker dit eget energiforbrug, hvad end der er tale om elektricitet eller varme. Det betyder, at har du eksempelvis solceller installeret, vil du fremadrettet blive fleksafregnet, hvis dit lokale energiselskab har åbnet op for den mulighed.

Alle elforbrugere skal fleksafregnes i udgangen af 2020, og det gælder naturligvis også SEF Energis kunder. Det er blevet besluttet i SEF-koncernens ledelse, at FLOW Elnet A/S indfører fleksafregning for egenproducenter pr. den 1. januar 2020.

Er du egenproducent og kunde hos SEF Energi, vil du inden da modtage informationer om, hvad fleksafregning kommer til at betyde for dig.

Hvad er fleksafregning?

Alle elkunder, der har et årsforbrug på under 100.000 kWh om året, har mulighed for at blive fleksafregnet. Der kræves også, at netselskabet har opsat en fjernaflæst elmåler med timeopdeling, og samtidig har udmeldt at afregningsformen skifter fleksafregning. Det betyder, at hvor dit netselskab tidligere blot aflæste én måling om året, vil de nu hver time året rundt måle på dit forbrug og produktion af elektricitet eller varme.

Disse nøjagtige målinger betyder, at din elhandler har et meget præcist timeopdelt elforbrug, de kan gå ud fra, når der skal laves en opkrævning. Når din elhandler skal indkøbe strømmen, sker det også pr. time.

Fleksafregningen giver, til forskel for de tidligere årsaflæsninger, elhandleren og kunden mulighed for at lave en aftale om et tilpasset el-produkt, der afspejler døgnvariationen af priserne på engros-elmarkedet. På den måde kan du som kunde få mulighed for at flytte eller placere dit elforbrug til de tidspunkter på døgnet, hvor priserne er lavest.

Siden 1. december 2017 har det været muligt for kunder hos et energiselskab at få fleksafregnet deres årsforbrug af el, hvis de har et forbrug på under 100.000 kWh. Ifølge lovgivningen skal alle energiselskabskunder fleksafregnes inden udgangen af 2020, hvorfor der også skal være opsat en fjernaflæst elmåler med timeopdeling inden da. De kunder, der har et forbrug, der er højere end 100.000 kWh årligt, bliver allerede timeafregnet.

Hvad kommer fleksafregning til at betyde for dig?

Når dit elforbrug bliver fleksafregnet, kommer du til at opleve følgende:

  • Hele din el-produktion (levering til el-nettet) sælges løbende til energiselskabet Vindstød på vegne af Energinet (aftagepligten) til spotprisen – dvs. time-for-time priser
  • Hele dit elforbrug, som du trækker fra el-nettet købes til de markedsvilkår du aftaler med din el-leverandør
  • Nettariffer afregnes fortsat af hele dit elforbrug, som du trækker fra el-nettet
  • Elafgifter og PSO-tarif med mere afregnes fortsat efter en årsnettoopgørelse af forbruget
  • Pristillæg til årlig overskudsproduktion afregnes fortsat med Energistyrelsen
  • Skulle der forekomme en ændring i årsopgørelsestidspunkt, vil det give anledning til en ekstraordinær opgørelse.

Overgang fra skabelon- til fleksafregning

Bliver dit elforbrug endnu ikke fleksafregnet, vil tidspunktet for overgangen fra skabelon- til fleksafregning blive fastsat af dit netselskab. Det endelige tidspunkt bliver bestemt ud fra lovgivningen, de myndighedsanmeldte forskrifter fra Energinet samt dit netselskabs plan for at indføre fjernaflæste og timeopdelte elmålere.

Det var tidligst muligt at skifte fra skabelon- til fleksafregning for årsnettoafregnede egenproducenter den 1. januar 2019.

Denne ændring vil få konsekvenser for elhandlerens afregning. Dette skyldes, at den markedsafregnede energimængde vil blive øget, når der skiftes til fleksafregning. Af denne årsag vil du som årsnettoafregnet egenproducent blive varslet af din elhandler forud for overgangen.

Et eksempel på flexafregning af anlæg på den årsbaserede ordning

Hvilken økonomisk betydning har omlægning til flexafregning? Beregn den årlige konsekvens her

Hvem og hvornår skal jeg kontakte – SEF Energi, Produktionselleverandøren Vindstød eller Energistyrelsen?

Hvad er nettoafregning?

Ved nettoafregning vil du som egenproducent enten helt eller delvist blive fritaget for at skulle betale til blandt andet offentlige forpligtelser og elafgifter i forhold til dit egetforbrug af egen elektricitet.

 

Hvad er årsnettoafregning?

Er du årsnettoafregnet egenproducent får du foretaget nettoopgørelse én gang om året. Viser denne nettoopgørelse, at du har brugt mere strøm, end du har produceret eksempelvis via dine solceller, vil du blandt andet skulle betale elafgift og PSO-tarif af dette nettoforbrug.