Rekordår: Strømmen har aldrig været grønnere

Vi markerer Strømmens Dag 2021 den 23. januar – en dag, hvor vi husker at værdsætte strømmens betydning for vores hverdag – med denne artikel, som vi, med tak, har fået lov til at gengive på sefenergi.dk af Dansk Energi. Artiklen er skrevet af Bjarke Lund Larsen og kan også læses på danskenergi.dk.

Andelen af vedvarende energi i strøm er den højeste nogensinde, og CO2-indholdet er det laveste. 2020 er et helt elektrisk rekordår, som sætter en tyk grøn streg under, at el er en klimahelt.

Der har ikke været mange lyspunkter i 2020. Men i mørket af høje smittetal tænder et elektrisk lys: Aldrig før har den strøm, der kommer ud af danskernes stikkontakter, været mere klimavenlig. Det viser en analyse af energiåret 2020 (til og med 14. december), som Dansk Energi har foretaget.

Andelen af vedvarende energi i elforbruget udgør 80 procent mod 76 procent i 2019, som var det hidtidige rekordår. Det betyder, at CO2-indeholdet i el er på 127 gram CO2/KWh, hvilket er det laveste nogensinde. Et fald på hele 34 procent på fem år.

==> LÆS: Vær med på den grønne omstilling

– Strømmen er en vaskeægte klimahelt. Det er der ikke nogen, som kan være i tvivl om længere. Og om nogle få år er strømmen 100 procent grøn. Men det kræver, at politikerne får sat skub i de seks gigawatt havvind, som de gav håndslag på med klimaaftalen fra juni. Ligesom udbygningen på land skal op i fart. Og så skal vi til at bruge strømmen til mere, siger Kristine Grunnet, branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi, som understreger, at vi nu skal til at bruge strømmen til mere.

Nye grønne græsmarker

Det er især væksten i vind- og solenergi, der gør den danske el mere klimavenlig. For første gang producerer vindmøller og solceller strøm, der svarer til halvdelen af vores elforbrug. I alt har de danske vindmøller blæst 17 terawatt-timer (TWh) ud i elnettet – svarende til elforbruget i 4,25 millioner husstande.

==> LÆS: Vindstrøm er med til at forebygge klimaforandringerne

 

 

 

– Med Nordsøen og Østersøen ligger Danmark i smørhul for den vindenergi, som hele verden efterspørger. Men vores enorme potentiale forbliver potentiale, hvis ikke vi får udpeget tilstrækkelige arealer til havvind. Det kræver en multifunktionel udnyttelse af arealerne på havet, hvor vindmøller, dyr og planter sameksisterer, mens områder til militær, fiskeri, olie og gas nedprioriteres, siger Kristine Grunnet og påpeger, at Danmark også skal søge nye grønne græsmarker i form af Power-to-X:

– Vi skal bruge strømmen fra vindmøllerne til skabe det letteste grundstof – brint – der kan gøre den tungeste transport grøn. Med vores store kompetencer indenfor vindenergi har vi gode forudsætninger for at rykke, men energibranchen og erhvervslivet har brug for politiske rammer. Vi håber, at 2021 byder på en politisk strategi for Power-to-X, siger Kristine Grunnet.

Dansk Energi minder i forlængelse af den grønne strømrekord om, at vi fortsat mangler at tage afgørende stilling til elnettets rolle, når Danmark for alvor skal gøres elektrisk – både direkte og indirekte – i de kommende år.

3 skarpe om energiåret 2020

  • Solenergi udgør fire procent af vores elforbrug. Elproduktion fra solenergi har været stødt stigende siden 2011 og forventes at runde 1,2 TWh i 2020. Samtidig får det danske elmarked glæde af den tyske sol i sommermånederne. I 2020 kom 20 procent af importeret strøm fra Tyskland fra solenergi.
  • Importeret strøm er også grøn. Når Danmark importerer strøm, er 86 procent af den baseret på vedvarende energi. I 2019 var tallet 80 procent. Det er en af årsagerne til at CO2-indholdet i el fortsætter med at falde.
  • Dansk strøm sparer Holland for CO2. Et velfungerende internationalt elmarked muliggør en hurtigere grøn omstilling af det danske elforbrug, mens vores handelspartnere får glæde af den høje danske andel af vedvarende energi. For eksempel har COBRA-kablet mellem Danmark og Holland på lidt over et år sparet hollænderne for op mod en million ton CO2 i elforbrug. Det skyldes, at CO2-indholdet i dansk el er meget lavere end hollandsk.

==> Se vores elprodukter