SEF præsterer et tilfredsstillende årsregnskab for 2017

Det tilfredsstillende resultat på 3,4 mio. kr. kommer på baggrund af opkøb af FiberLAN, tilfredsstillende mængder vind og et energihandelsselskab i bedre form.

Årets nettoomsætning hos SEF udgjorde i 2017 233 mio. kr. mod 227 mio. kr. i 2016. Den stigende omsætning skyldes tilkøb af FiberLAN A/S, som er indregnet fra 1. april 2017.

– Vi havde forventet et underskud i 2017, men det ordinære resultat efter skat udgør 3,4 mio. kr. mod 9,4 mio. kr. i 2016. Der var budgetteret med et underskud på 12,0 mio., så årets resultat er noget bedre end tidligere fremsatte forventninger, fortæller Søren Bøving-Andersen, bestyrelesformand i SEF A/S.

Der er flere faktorer, der spiller ind på SEF’s positive resultat.

– I modsætning til 2016, så har der været mere vind i 2017, så vores vindmølleinvestering giver et tilfredsstillende resultat. Vores investering i værdipapirer betegner vi ligeledes som tilfredsstillende, og derudover har SEF Energi A/S, som er vores energihandelsselskab, opnået en betydelig forbedring og er nu tæt på at være i break-even efter i flere år at have givet underskud, forklarer Søren Bøving-Andersen.

Hos SEF skal vindenergi fortsat bidrage væsentligt til koncernens resultater i fremtiden – og til den grønne omstilling.

Opkøb af virksomhed og etablering af salgskontor

– Når vi ser på 2017, så var der især to milepæle, der fyldte meget. Den ene var købet af FiberLAN A/S og den efterfølgende sammenlægning mellem SEF Teknik og FiberLAN. FiberLAN A/S er nu et selvstændigt selskab i koncernen og 100 % ejet af SEF A/S, fortæller direktør Anders Banke. SEF Teknik har skiftet navn til SEF Innovation og fortsætter med andre aktiviteter i koncernen.

Ifølge direktøren har etableringen af eget kontor i København også afstedkommet travlhed og nye tiltag, som er blevet understøttet af hovedkontoret i Svendborg.

Fortsat stort lokalt engagement

Også i 2017 kunne Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond udlodde midler til lokale initiativer inden for såvel energi- og miljøområdet som idræt, kultur og andre almennyttige områder.

Sideløbende med fondens aktiviteter har SEF også i 2017 haft et stort fokus på at bakke op om lokale sportsklubber, foreninger og kulturelle arrangementer.

– Der er fortsat stor interesse for vores SupportEnergi-koncept, hvor flere nye kunder er kommet til, og vi tror også at vores lokale engagement medvirker til den forbedrede kundeloyalitet, fortæller Anders Banke.

Fokus og forventninger til 2018

Ledelsen hos SEF forventer, at omsætningen for 2018 vil stige med 8-10 mio. kr. som følge af købet af FiberLAN. Og samlet set, forventes der et positivt resultat efter skat for 2018.

– I 2018 vil et af vores store fokusområder være afdelingen i København. Vi oplever god interesse for vores boligforeningskoncept, men beslutningsprocesserne er lange. SEF har imidlertid i 2017 indgået den første aftale med en boligforening udenfor Sydfyn, slutter Anders Banke.