Ulovligt telefon- og gadesalg

Et godt tilbud kan sagtens være lidt for godt til at være sandt. Pas på de hurtige sælgere på telefonen og på gaden!

Det kan være vanskeligt at skelne seriøse og lovlige telefonsælgere fra de meget ivrige og insisterende. Der foretages masser af seriøse handler på nettet og via telefonen. Alligevel har de fleste af os hørt om telefonsælgere, som har forsøgt at franarre velmenende mennesker deres CPR-nummer, kontonummer, NEM ID – eller lokke til at købe et produkt under dække af ”et godt tilbud”, hvor man skal slå til – her og nu.

Det gælder også på elmarkedet, der er stort og ind imellem lidt broget. Nogle selskaber har været til stede længe, mens andre kæmper for at komme ind på markedet. Elbranchen har de senere år oplevet både støj og usandheder fra selskaber, der benytter sig af hurtige og meget ivrige telefonsælgere, som på ulovlig vis forsøger at lokke kunder til at skifte selskab. Derfor har Forbrugerombudsmanden politianmeldt flere nye energiselskaber.

De hurtige og ivrige telefonsælgere bruger forskellige tricks til at få nye kunder.

Nogle gange lokkes med urealistisk store besparelser ved at skifte elselskab, eller der undlades at oplyse om de fulde omkostninger. Andre gange lokkes kunder til at afgive personlige oplysninger under påskud af, at man er med i en kundeundersøgelse. Der er også eksempler på, at sælgeren forklarer, at de samarbejder med kundens nuværende selskab – uden at dette er tilfældet. Man skal derfor passe på med at afgive oplysninger i telefonen eller på gågaden. I sidste ende, kan det blive dyrt at acceptere et tilbud, der måske har en lang bindingsperiode. Det findes der desværre talrige eksempler på.

Hvad oplever SEF?
Hos Energiselskabet SEF får vi ind i mellem opringninger fra kunder, der ganske enkelt ikke ved, at de har skiftet elselskab, fortæller Allan Pendegast, der er afdelingsleder i kundecentret hos SEF. Han kan fortælle historier fra kunder, der oplever at være vildledt af telefonsælgere der usandt har påstået, at SEF´s priser pludselig er sat op og at man derfor bør skifte selskab. Det kan være vanskeligt at gennemskue priser i telefonen. Hertil kommer, at man ind i mellem ikke lige kan huske, hvad man faktisk betaler for strømmen. Det er denne tvivl, som telefonsælgerne lukrerer på.

Vi har mange gange set, at de reelle priser, som de ivrige telefonsælgere præsenterer, er højere end den vanlige pris i SEF – simpelt hen fordi der hverves på urigtige/usande vilkår. Vi har også været udsat for kunder, der fortæller, at telefonsælgeren angiveligt skulle arbejde for SEF og at man ”blot” skal oplyse sit CPR nummer, hvorefter man vil modtage et nyt og bedre tilbud. Dette skal man passe på med. En ondsindet sælger kan misbruge disse personlige oplysninger på kriminel vis, forklarer Allan Pendegast.

Hvad siger loven?
Markedsføringsloven siger klart, at man skal give samtykke for at et selskab må ringe en kunde op. Telefonsælgeren skal kunne dokumentere, hvor tilsagnet kommer fra (f.eks. hvilken konkurrence man har deltaget i). Et samtykke skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Faktisk er man ikke bundet af aftaler, som er indgået under en telefonsamtale, hvor forbrugeren er blevet ringet op uden at have givet et samtykke til at blive kontaktet telefonisk.

Hvad gør SEF?
Claus Holm Andersen, der er Kunde- & Markedschef hos SEF slår fast, at privatkunder aldrig vil blive kontaktet af SEF Energi med henblik på at sælge el-produkter, medmindre man selv har ønsket det. SEF Energi samarbejder ikke med andre selskaber om el-aftaler, fortsætter Claus Holm Andersen. Han opfordrer til, at man altid kontakter SEF Kundeservice, hvis der er mistanke om, at det ”gode tilbud” er lidt for godt til at være sandt. Et godt tilbud gælder som regel også i morgen.

Hvad kan man gøre som kunde?

De gode råd til kunder, der bliver kontaktet af ivrige telefonsælgere lyder:

  • Vær kritisk og ekstra opmærksom hvis du kontaktes via telefonen eller på gågaden med et rigtigt godt tilbud, hvor du skal slå til nu
  • Bed om tilbuddet på tryk for i ro og mag at gennemgå det (bl.a. leveringsbetingelser, priser, vilkår og gebyrer) og kontakt SEF for at høre til prisens rigtighed
  • Vær kritisk hvis du får oplysninger om, at SEF pludselig har hævet priserne
  • Bed evt. telefonsælgeren om dokumentation for at du må ringes op
  • Hvis man oplever en lidt for ivrig og pågående telefonsælger, kan man overveje at indgive en klage til forbrugerombudsmanden. Sådan en klage kan begrundes i, at der ikke er givet tilladelse til at blive ringet op, hvis man i forbindelse med et sådan opkald er blevet bundet af en aftale og føler sig snydt