Vi hjælper dig med at forstå, hvad energiprisen på gas og el består af

Forstå energiprisen

Når du modtager din el- eller naturgasregning, kan det være svært at gennemskue, hvad beløbet på regningen helt konkret dækker over.

Nedenfor hjælper vi dig med at forstå energiprisen og gør dig klogere på, hvad henholdsvis elprisen og gasprisen består af.

Hvad består elprisen af?

Som elkunde modtager du én samlet regning. Det samlede beløb, du betaler for dit elforbrug, dækker over forskellige poster. Som elleverandør skal vi opkræve betaling for de forskellige poster på vegne af netselskaberne, Staten (herunder også Energinet) og os selv. Uanset hvilken dansk elleverandør, du vælger, betaler du for den strøm, du bruger, samt for transporten hjem til elmåleren i din bolig. Derudover betaler du også afgifter og moms til den danske stat. Læs mere om, hvad du betaler til hvilke parter nedenfor.

Se også Hvad er nettariffer?

Det betaler du for

1. Dit elforbrug
Du betaler en pris for hver kilowatt-time (kWh), du bruger. Prisen afhænger af, hvilken elaftale du har hos SEF Energi, og den består af indkøbsprisen, dvs. den pris vi har betalt for strømmen på elbørsen, samt handels- og administrationsomkostninger til SEF Energi. Elprisen fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel, og vi køber strømmen ind på elbørsen Nord Pool.

2. Transport af strømmen
Du betaler for transport af strøm (nettarif) til både dit lokale netselskab og til Energinet.

Betaling for transport af strøm til dit netselskab
Du betaler nettarif for at få transporteret strøm hjem til din bolig gennem dit lokale elnet (distributionsnettet). Netbetalingen dækker bl.a. omkostninger til drift, vedligeholdelse og anlæg af nettet samt elmåleren.

Nettariffen varierer, alt efter:

  • Hvad tid på døgnet, du bruger strøm
  • Hvilket netselskab, du har
  • Hvilken tarifmodel, dit netselskab bruger


Se også Hvad er nettariffer?

Betaling for transport af strøm til Energinet
Du betaler også for transport af strøm til det statslige systemansvarlige transmissionsselskab Energinet, som ejer transmissionsnettet og udlandsforbindelserne.

Du betaler en nettarif til Energinet, som består af systembetaling til at dække omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet. Heri indgår også transmissionsnetbetaling, som dækker omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150- og 400 kV-nettet), samt drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

Rikke elpære barn SEF ENERGI
Måger SEF ENERGI

3. Abonnement
Du betaler for abonnement til både din elleverandør og til dit netselskab.

Abonnement til SEF Energi
Du betaler for et månedligt abonnement hos SEF Energi, som dækker administrationsomkostninger og andre omkostninger i forbindelse med leveringen af strøm til dit forbrugssted (bolig eller virksomhed). Abonnementsprisen varierer, alt efter hvilken elaftale, du har hos SEF Energi. Beløbet er uafhængigt af dit forbrug.

Abonnement til dit netselskab
Du betaler også for et abonnement for transport af strøm hos dit netselskab. Abonnementet dækker omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og elmåleren. Beløbet opkræves på vegne af netselskabet, der ejer elnettet i det område, hvor dit forbrugssted hører under.

4. Afgifter og moms
Du bliver opkrævet for en elafgift på vegne af Den Danske Stat. Elafgiften er en statsafgift, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kWh. 

Du betaler også 25 % moms af alle posterne på elregningen til Staten. Det gælder både betaling for strøm, transportbetaling samt afgifterne til Staten.

Se også Forstå elregningen

Få overblik over din elregning

Det kan være svært at gennemskue, hvordan din elregning er sat sammen. Vi vil gerne hjælpe dig til at få et bedre overblik, og forstå de forskellige begreber på elregningen.
Derfor kan du her få en gennemgang af, hvordan din elregning er bygget op:

Hvad består gasprisen af?

Som naturgaskunde modtager du to separate regninger i forbindelse med afregningen af dit naturgasforbrug: én fra SEF Energi og én fra gasdistributionsselskabet.

Det betaler du for

Det betaler du til SEF Energi
Den naturgasregning, du modtager fra SEF Energi, dækker over dit gasforbrug samt handels- og administrationsomkostninger. Hvis du har naturgasaftalen DyrenesEnergi, betaler du desuden for et abonnement.

Det betaler du til gasdistributionsselskabet
Du modtager også en separat regning fra gasdistributionsselskabet Evida, som dækker over distribution af gassen samt afgifter til Staten. Betalingen for distribution af gas dækker transporten af naturgassen hjem til din bolig samt løbende vedligeholdelse af naturgasnettet.

strand SEF ENERGI