Få personlig og kompetent rådgivning i vores kundecenter

Reduktion af elafgiften

Hvis du som privatperson har elvarme som primær opvarmningsform i din bolig, har du mulighed for at få en reduktion af elafgiften på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Elafgiften er pr. 1. januar 2024 0,95 kr. inkl. moms pr. kWh.

Det betyder, at hvis du har et forbrug på 14.000 kWh på et år, har du mulighed for at opnå en reduktion på de 10.000 kWh. For de 10.000 kWh skal du i stedet betale 0,01000 kr. (svarende til 1 øre) pr. kWh. Du opnår dermed en besparelse på 0,94 kr. pr. kWh efter reduceret elafgift. 

Det svarer til, at du sparer 9.400 kr. pr. år på din elregning.

Kan du få reduktion af elafgiften?

Følgende skal være opfyldt for, at du kan søge om reduktion af elafgiften for din bolig med el som primær opvarmningsform:

  • Boligen er enten en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget forbrug
  • Boligen er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) med el som primær opvarmningsform

Bemærk, hvis din bolig ikke er registreret med el som opvarmningsform i BBR, kan du ikke få reduceret elafgiften. For at få ændret opvarmningsformen i BBR, skal du kontakte den kommune, boligen hører under samt udfylde en ansøgningsformular til BBR.

Når din bolig er registreret korrekt i BBR, skal du udfylde ansøgningsskemaet nedenfor.

strand SEF ENERGI

Udfyld ansøgningsskemaet

Hvis el er den primære kilde til opvarmning i din bolig, og du opfylder kravet om BBR-registrering, har du mulighed for at søge om reduktion af elafgiften.
Udfyld ansøgningsskemaet og klik “send” for at søge.

VIGTIGT: Hvis du tidligere har søgt om reduceret elafgift, skal du IKKE søge igen.

*Vælg den dato, din bolig blev registreret som elopvarmet i BBR.
BBR-registreringen skal være sket for maks. 3 år siden.
*Jeg giver samtykke til, at SEF Energi A/S må kontakte mig pr. e-mail, telefon og brev for at hjælpe mig med min forespørgsel.

SEF Energi A/S må behandle mine personoplysninger til ovenstående formål samt i det nødvendige omfang til besvarelse af min henvendelse. Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og se dine rettigheder i vores Privatlivspolitik

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

VIGTIGT: Hvis du tidligere har søgt om reduceret elafgift, skal du IKKE søge igen.