SEF Energi giver dig svar på de hyppigst stillede spørgsmål her i vores FAQ

Få svar i vores FAQ

Du sidder måske og har et spørgsmål til os, som du tænker, at andre kunne have stillet før dig?
I denne FAQ har vi samlet de spørgsmål, som vi hos SEF Energi oplever, at vores kunder oftest stiller.

I FAQen besvarer SEF Energi de hyppigst stillede spørgsmål om:

Spørgsmål om el

Elprisen er sammensat af flere dele. Som elkunde modtager du én samlet regning fra SEF Energi, men det er forskellige parter, du betaler til. SEF Energi og alle andre energiselskaber opkræver en række obligatoriske afgifter på vegne af disse parter. Nedenfor kan du se, hvad elprisen er sammensat af, og hvem du betaler til: 

 • Dit strømforbrug – du betaler en pris pr. kWh (fast eller variabel) til SEF Energi
 • Abonnement hos SEF Energi
 • Abonnement hos dit netselskab
 • Nettarif (betaling for transport af strøm) til dit netselskab*
 • Afgifter til den danske stat
 • Moms til den danske stat 

*Bemærk, at nettariffen varierer hen over døgnet. Læs mere om nettariffer og tarifmodeller 

Læs mere om elprisen på Forstå energiprisen

Der er flere faktorer, der spiller ind på elprisen og gør, at den svinger. Først og fremmest er el en børsvare, hvorfor udbud og efterspørgsel har stor påvirkning på elprisen. Derudover har prisudviklingen på kul, olie og CO2 også indflydelse på, hvordan elpriserne bliver. Vejret har også betydning for elpriserne – særligt vind og vand spiller en vigtig rolle for produktionen af vindstrøm og vandkraft. 

Du kan frit vælge elleverandør, men valget af netselskab har du ikke indflydelse på, da det afhænger af, hvor du bor. Dit netselskab ejer kablerne, der transporterer strøm hjem til din bolig gennem det lokale elnet og ud til dine stikkontakter. Derfor har du automatisk det netselskab, der ejer kablerne i netop dit område. Her kan du se, hvilket netselskab du har:
 
Find dit netselskab 

Valget af elaftale er i høj grad et spørgsmål om, hvorvidt du helst vil have pristryghed eller planlægge dit forbrug efter, hvornår strømmen er billigst.

Hos SEF Energi sammenligner vi ofte valget af elaftale med valget af boliglån. 
Er du til en variabel rente, som løbende kan ændre sig – positivt såvel som negativt? Prioriterer du at følge med i elpriserne dagligt og lægge dit strømforbrug ud fra disse for at nedbringe din elregning? Så passer en elaftale med variabel pris godt til dig. Her kan du vælge TimeEl.

Er du til en fast rente, hvor du ved, hvad du skal betale i rente på dit lån? Så passer en elaftale med fast pris godt til dig. Her kan du vælge Årstidsel, som har en fast pris pr. kWh ét kvartal ad gangen. 

Læs mere på Forstå din elaftale 

MitSEF kan du se din nuværende aftale hos SEF Energi. Vælg menupunktet ”Min aftale” i venstremenuen, og se din aftale i den grå boks under ”Kontrakt”. 

Ønsker du at ændre din aftale, kan du også gøre dette via MitSEF med løbende måned + en måned. 

Læs mere om mulighederne på MitSEFHjælp til MitSEF 

Hvis du ønsker at skifte elaftale, kan du selv gøre det via MitSEF. Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 62 20 11 20, og få hjælp til at skifte. 

Sådan skifter du elaftale på MitSEF
Vælg menupunktet ”Min aftale”, og du vil se en liste over de aftaler, SEF Energi tilbyder.  

Find den aftale, du ønsker at skifte til, og klik på ”Læs mere”. 

Klik så på ”Tilmeld nu” og vælg ”Ja”, hvis du er sikker på, at du vil skifte til den valgte aftale. 

Bemærk, der gælder løbende måned + en måned, når du skifter elaftale. 

Som elkunde hos SEF Energi har du mulighed for at blive afregnet på flere måder. Størstedelen af vores kunder er kvartalsafregnet og modtager regninger fire gange om året. På din regning bliver sidste kvartal opgjort ud fra dit strømforbrug samt det beløb, du på din sidste regning betalte aconto. Der følger desuden en ny acontoregning for det indeværende kvartal. Kvartalsregningerne vil have forfald start februar, maj, august og november.   

Du kan også vælge at blive månedsafregnet. Det betyder, at du modtager en regning hver måned, og at du kun betaler for dit faktiske forbrug i den seneste måned. 

Hvis du er registreret med elvarme eller solceller, kan du også modtage acontoregninger hen over året samt en årsopgørelse. 

Bemærk, har du solceller og er i Gruppe 6, kan du hverken blive afregnet måneds- eller kvartalsvis. Du vil i stedet modtage acontoregninger hen over året samt en endelig årsopgørelse. 

Ønsker du at ændre din afregningsmåde, skal du kontakte vores kundeservice på tlf. 62 20 11 20

Nettariffer er transportpriser for strøm – altså det, det koster at transportere strøm hjem til dig gennem dit lokale elnet. Uanset hvilken elaftale du har, betaler du for transport af strøm. SEF Energi og alle andre elleverandører opkræver nettariffer på vegne af netselskaberne. 

Læs mere om nettariffer og tarifmodeller 

Du kan som privatperson få reduceret elafgift, hvis du bruger elvarme som primær opvarmning af din helårsbolig eller dit sommerhus. Det er vigtigt, at din BBR er opdateret, så din bolig står registreret som elopvarmet. 

Læs mere på Reduktion af elafgift, hvor du også kan udfylde ansøgningsskemaet. 

Når du skal vælge elaftale, skal du tage stilling til, om du ønsker en aftale med fast eller variabel pris. Med en elaftale med fast pris kan du opnå større tryghed, da du kender din elpris pr. kWh for et kvartal ad gangen. En elaftale med variabel pris giver dig mulighed for at udnytte timeprisernes dyk. Dette kræver, at du følger prisudviklingen time for time hen over døgnet og planlægger dit strømforbrug herefter. 

Læs mere om vores elaftaler 

Den nuværende kvartalspris kan ses på siden ÅrstidsEL. Vi opdaterer prisen lige omkring kvartalsskiftet. 

Du kan følge timepriserne her

I prisgrafen skal du vælge, om du bor øst eller vest for Storebælt. I vores timeprisgraf kan du se priserne inkl. handels- og administrationsomkostninger til SEF Energi. 

Husk, at du også skal være opmærksom på nettariffen (prisen for transport af strøm), hvis du gerne vil planlægge dit strømforbrug efter, hvornår det er billigst for dig at bruge strøm. Nettariffen varierer hen over døgnet og afhænger af, hvilket netselskab du har. 

Læs mere om nettariffer og netselskabernes tarifmodeller 

Grøn strøm er strøm, som produceres af vedvarende energikilder. 

Strøm produceres på forskellige måder, og vi skelner mellem sort strøm og grøn strøm. Sort strøm kommer fra fossile energikilder som bl.a. kulkraftværker, mens grøn strøm kommer fra vedvarende energikilder som bl.a. vindmøller og solceller. Vi har kun ét fælles elnet i Danmark og heri er begge slags strøm blandet sammen. Det betyder, at den strøm der kommer ud af dine stikkontakter, er en blanding af grøn strøm og sort strøm. 

Som kunde hos SEF Energi kan du selv aktivt tilvælge vindstrøm. Det betyder, at al den strøm du forbruger, køber vi tilsvarende ind fra vindmøller, og med certifikater sikrer vi, at dit energiforbrug er dækket af 100 % grøn strøm. 

Nedsat elafgift for alle i første halvår af 2023
I første halvår af 2023 (1. januar til 30. juni 2023) var elafgiften sat ned til 1 øre inkl. moms pr. kWh for alle danskere. Derfor betaler du nedsat elafgift for hele dit forbrug i første halvår af 2023, og herefter betaler du reduceret elafgift, som du plejer.

Reduceret elafgift fra 1. juli 2023
Hvis du som privatperson har elvarme som primær opvarmningsform i din bolig og er berettiget reduceret elafgift, får du en reduktion af elafgiften på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Elafgiften er pr. 1. juli 2023 0,87120 kr. inkl. moms pr. kWh, svarende til ca. 87 øre pr. kWh.

For den del af dit elforbrug der ligger over 4.000 kWh pr. år, skal du med reduceret elafgift betale 0,01000 kr. (svarende til 1 øre) pr. kWh.

Du betaler reduceret elafgift på en af følgende måder:

 • Hvis du bliver afregnet månedsvist: Du betaler reduceret elafgift for den del af elforbruget, der ligger over 333 kWh pr. måned.
 • Hvis du bliver afregnet kvartalsvist: Du betaler reduceret elafgift for den del af elforbruget, der ligger over 1.000 kWh pr. kvartal.
 • Hvis du bliver afregnet halvårligt: Du betaler reduceret elafgift for den del af elforbruget, der ligger over 2.000 kWh pr. halvår.

 

Spørgsmål om naturgas

Naturgasprisen består af dit gasforbrug, handels- og administrationsomkostninger, transport af gassen samt afgifter til Staten.

Den naturgasregning, du modtager fra SEF Energi, dækker over dit gasforbrug samt handels- og administrationsomkostninger. Hvis du har naturgasaftalen DyrenesEnergi, betaler du desuden for et abonnement.

Du modtager også en separat regning fra gasdistributionsselskabet Evida, som dækker over distribution af gassen samt afgifter til Staten. Betalingen for distribution af gas dækker transporten af naturgassen hjem til din bolig samt løbende vedligeholdelse af naturgasnettet.

Som naturgaskunde hos SEF Energi får du en opgørelse for ét kvartal ad gangen samt en acontoregning for det kommende kvartal. Regningerne har forfald i februar, maj, august og november.

Dine acontoregninger varierer med udgangspunkt i, at dit gasforbrug vil være højere i de kolde måneder og lavere i de varmere måneder.

Her kan du se, hvordan fordelingen af dine regninger er:

 1. Acontoregning for juli-september dækker 8% af dit forbrug
 2. Acontoregning for oktober-december dækker 33% af dit forbrug
 3. Acontoregning for januar-marts dækker 42% af dit forbrug
 4. Acontoregning for april-juni dækker 17% af dit forbrug


Du kan læse mere om acontoregninger for naturgas her: Information til gaskunder

Du kan også vælge at modtage månedlige acontoregninger. Hvis du ønsker dette, skal du kontakte vores kundeservice på tlf. 62 20 11 20

Bemærk, pr. 1. januar 2024 pålægges et gebyr pr. faktura, du modtager fra SEF Energi.

Evida er gasdistributionsselskabet, som du betaler til for at få transporteret naturgassen ud til din bolig. 

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været. Graddage beregnes af Dansk Teknologisk Institut (DTI), og de bliver brugt til at beregne dit forventede årsforbrug af naturgas. Du har mulighed for at følge dit forbrug måned for måned, så du kan holde øje med, om du har brugt mere eller mindre naturgas end forventet.  

Man beregner et døgns graddage ved at se på forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 grader. Det vil sige, at hvis døgnets gennemsnitstemperatur er på 10 grader, så er der 7 graddage i det døgn. Er der omvendt en gennemsnitstemperatur på 17 grader eller derover, er der i alt 0 graddage. Er der minus 5 grader udenfor, vil der være 22 graddage.  

Det er i denne forbindelse vigtigt at nævne, at dit forbrug af varmt brugsvand ikke er afhængig af graddage. Derfor lægger vi altid 3,2 graddage til pr. dag. Disse graddage går til opvarmning af vand. 

Du kan nemt skifte fra din nuværende gasleverandør til SEF Energi. Du skal blot kontakte os, og så sørger vi for at, at din aftale hos din nuværende gasleverandør bliver opsagt. På siden Naturgas kan du se, hvilke naturgasaftaler vi tilbyder samt bestille den aftale, der passer bedst til dig. 

Du skal være opmærksom på din bindingsperiode ved din nuværende leverandør, da de kan opkræve dig et gebyr, hvis du skifter leverandør indenfor deres bindingsperiode. 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 62 20 11 20

Hvis du skifter fra din nuværende gasleverandør til SEF Energi, vil dit leverandørskifte kunne træde i kraft den næstkommende hverdag. Det vil sige, at hvis du fx bestiller din nye naturgasaftale hos SEF Energi tirsdag den 18. april, så vil du allerede pr. onsdag den 19. april kunne få gas fra os.

Du skal dog være opmærksom på eventuelt opsigelsesvarsel til din nuværende leverandør.

Hvis du ønsker at opsige din naturgasaftale, skal du ringe til os på tlf. 62 20 11 20. Du kan opsige din aftale med løbende måned + en måned. 

Når du aflæser din måler, skal du læse tallene fra venstre mod højre. Du skal aflæse gas fire gange om året i juni, september, december og marts. Tallene skal sendes til gasdistributionsselskabet Evida. Du skal desuden også aflæse din gas i forbindelse med leverandørskifte eller flytning.

Hos SEF Energi tilbyder vi følgende naturgasaftaler: Standard SPOT, SupportEnergi og DyrenesEnergi. Læs mere om aftalerne, og find den, der passer bedst til dig og din bolig.  

Er du i tvivl om valget af naturgasaftale, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 62 20 11 20

Hvis du ønsker at skifte fra gasfyr til varmepumpe, kan vores søsterselskab Nærvarme Danmark helt sikkert hjælpe dig. Nærvarme Danmark gør skiftet fra gasfyr til varmepumpe nemt og overskueligt for dig. De sørger for alt fra indkøb og installation til drift og service. 

En varmepumpe fra Nærvarme Danmark er en klimavenlig og fremtidssikker varmeløsning. Det er en solid og pålidelig erstatning for de traditionelle olie-, naturgas- og træpillefyr – og så slipper du for besværet med at holde fyret i gang. 

Læs mere på Varmepumper eller besøg Nærvarme Danmarks hjemmeside 

Generelle spørgsmål

Måger SEF ENERGI

Når du modtager din første faktura fra os, kan du tilmelde den Betalingsservice. Du kan også ændre betalingsmetode på MitSEF

Sådan ændrer du din betalingsform på MitSEF 

Vælg menupunktet ”Min profil”. Til højre kan du se, hvordan dine regninger lige nu bliver betalt. 

Klik på ”Ændr betalingsform” og vælg, om du vil betale via: 

 1. BS (Betalingsservice) 
 2. Online betalingslink


Med BS bliver dine regninger betalt automatisk. Vær opmærksom på, at der pålægges et gebyr på 6 kr. pr. faktura.
 

Med Online betalingslink får du tilsendt et link på SMS eller e-mail. Her skal du betale dine regninger med betalingskort eller via MobilePay. 

SEF Energi har rødder helt tilbage fra år 1906. Vi har derfor mange års erfaring med at levere strøm til både private kunder, virksomheder og det offentlige. Vi elsker Sydfyn, og det er vigtigt for os at lave initiativer, der gavner vores lokalområde. 

Vi er et lokalt forankret energiselskab, der har fokus på at bruge energien fornuftigt i kampen mod klimaforandringer, og vi vægter god og personlig kundeservice højt. 

Sammen med vores moderkoncern SEF har vi en ambition om at bidrage til den grønne omstilling. Vi ønsker at motivere vores kunder til at tage del i processen, for sammen er vi stærkere. 

Vi glæder os til at levere god energi til dig. 

Det er en kombination af flere faktorer, der forårsager at hele Europa den seneste tid har oplevet store stigninger på el- og naturgasmarkederne, og dermed markante stigninger i energipriserne. 

De primære årsager til prisstigningerne er: 

 • Klimaforandringernes påvirkning på vind- og vandkraft
 • Ruslands invasion af Ukraine, som har skabt stor usikkerhed om gasleverancer til EU-landene 
 • Den forsinkede genopbygning af Tyrafeltet
 • Stigende CO2-priser, som påvirker elprisen
 • Gasprisens påvirkning på elprisen

  Du kan læse mere på Hvorfor stiger priserne? 

MitSEF kan du finde alle dine regninger fra SEF Energi. Vælg menupunktet ”Mine regninger” i venstremenuen, og se et overblik over dine regninger. 

Læs mere om mulighederne på MitSEF på Hjælp til MitSEF 

Har du et tilgodehavende ved os i forbindelse med flytning eller ved skift af leverandør, bliver pengene udbetalt, når forbruget er opgjort.  

Betales dine regninger via Betalingsservice vil dit tilgodehavende også blive udbetalt via Betalingsservice. 

Hvis din regning ikke betales via Betalingsservice, bliver dit tilgodehavende udbetalt via NemKonto. Dette forudsætter dog vi har dit CPR-nummer. På MitSEF kan du se, om vi har dit CPR-nummer under ”Min profil”. Har vi ikke det, bedes du kontakte os på tlf. 62 20 11 20

Det er vigtigt, at du sørger for at få opdateret BBR, så din bolig står registreret som elopvarmet. Derefter skal du udfylde ansøgningsskemaet her og sende det til os.  

Når vi har registreret elvarme på din adresse, vil der på din regning stå ”Reduceret elafgift”. Det betyder, at du har mulighed for at få en reduktion af din elafgift på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år efter SKATs regler.

Dit strømforbrug og dermed også din elregning vil naturligt stige, når du får installeret en varmepumpe. Derfor skal du huske at få rettet dit acontobeløb til, så du ikke ender med at skulle betale en høj efterregning ved opgørelsen.

Du ændrer dit acontobeløb ved at kontakte vores kundeservice på tlf. 62 20 11 20 eller skrive en mail til sef-kundeservice@sef.dk.

Husk desuden også at søge om reduceret elafgift, når du har fået varmepumpe. Det er vigtigt, at du først og fremmest sørger for at få opdateret BBR, så din bolig står registreret som elopvarmet. Herefter skal du udfylde ansøgningsskemaet her og sende det til os. Når vi har registreret elvarme på din adresse, vil der på din regning stå ”Reduceret elafgift”. Det betyder, at du har mulighed for at få en reduktion af din elafgift på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år efter SKATs regler.

Dit strømforbrug og dermed også din elregning vil naturligt stige, når du får en ladeboks til din elbil og begynder at lade hjemme. Derfor skal du huske at få rettet dit acontobeløb til, så du ikke ender med at skulle betale en høj efterregning ved opgørelsen.

Du ændrer dit acontobeløb ved at kontakte vores kundeservice på tlf. 62 20 11 20 eller skrive en mail til sef-kundeservice@sef.dk.

Spørgsmål om flytning

Hvis du skal flytte, skal du registrere det på vores hjemmeside www.sefflyt.dk. Du kan både melde tilflytning og fraflytning til os, og du kan gøre det uanset hvor i landet, du flytter hen. 

Det er vigtigt, at du melder din til- eller fraflytning til os senest 5 hverdage før din flyttedato. 

Hvis du har el, kan der gå op til tre uger før du modtager din flytteopgørelse. 

Hvis du har naturgas, kan der gå op til seks uger, da vi skal have forbrugsdata fra Evida. 

Nedpakning SEF ENERGI