Få en elaftale med fast eller variabel pris - og grøn strøm naturligvis

Sammen om den grønne energi

Hos SEF Energi har vi et ønske om at medvirke til rationel anvendelse af energi sammen med vores kunder. Derfor tilbyder vi elaftaler med grøn strøm fra vindmøller. Med grøn strøm bidrager vi til at reducere udledningen af CO2 og passe bedre på miljøet. Så når du vælger en elaftale fra SEF Energi, er du med til at forebygge klimaforandringer og gøre en forskel for den verden, vi alle er en del af.

Hvad er grøn strøm?

Svendborg SEF ENERGI

Grøn strøm er klimavenlig strøm, som produceres af vedvarende energikilder.

Strøm produceres på forskellige måder, og vi skelner mellem sort strøm og grøn strøm. Sort strøm kommer fra fossile energikilder som bl.a. kulkraftværker, mens grøn strøm kommer fra vedvarende energikilder som bl.a. vindmøller og solceller. Vi har kun ét fælles elnet i Danmark, og heri er begge slags strøm blandet sammen. Det betyder, at den strøm der kommer ud af dine stikkontakter, er en blanding af grøn strøm og sort strøm.

Fordi strømmen blandes sammen i elnettet, har det været nødvendigt at lave oprindelsesgarantier. En oprindelsesgaranti er et certifikat, der dokumenterer og garanterer oprindelsen samt den grønne værdi af energi fra vedvarende energikilder.

Læs også om mærkningsordningen for grøn strøm-produkter

Vi indkøber vindstrøm svarende til dit forbrug

Al den strøm, som du og vores andre kunder forbruger, køber vi tilsvarende ind fra vindmøller, og med certifikater sikrer vi, at dit energiforbrug er dækket af 100 % grøn strøm.

Når vi køber strømmen ind, får vi oprindelsesgarantier i form af vindstrømscertifikater. Herved er der bevis på, at al den strøm du forbruger er dækket af strøm fra vindmøller. Certifikaterne udstedes af den nationale TSO (systemansvarlig transmissionsvirksomhed). Det er den statsejede virksomhed Energinet, der er Danmarks TSO og har ansvaret for at holde balance i det danske elnet. En TSO skal bl.a. sikre, at den mængde grøn strøm, der produceres og lægges ud i elnettet, stemmer overens med den mængde, som forbrugerne aftager.

Med vindstrøm er du med til at give et politisk signal om, at du har foretaget et aktivt valg og tager et samfundsansvar for et renere klima, og hvordan strøm skal produceres. Jo flere der tager et sådant valg, jo større pres rettes der mod de politiske beslutninger om større produktion af grøn strøm fra vedvarende energikilder samt mindre sort-produceret strøm.

Overskrift 1

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”

Overskrift 2

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”

Overskrift 3

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”

Mærkningsordning for grøn strøm-produkter

Forbrugerombudsmanden indførte i 2020 en ny mærkningsordning for grøn strøm-produkter. Ordningen skal hjælpe forbrugerne med at forstå, hvilken værdi og betydning det enkelte grøn strøm-produkt har for klimaet.

Uanset hvilket elselskab og hvilken elaftale du vælger, får du ikke ren grøn strøm i dine stikkontakter. I Danmark har vi ét fælles elnet, og heri bliver al strøm, både grøn og sort, blandet sammen. Men når du vælger en elaftale med grøn strøm, er du med til at øge efterspørgslen på grøn strøm og vedvarende energikilder – og dét er vigtigt for klimaet.

Der findes to forskellige kategorier i mærkningsordningen:

Ét blad

Når et elprodukt er mærket med ét blad betyder det, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, og der købes certifikater svarende til hele slutforbrugerens elforbrug.

To blade

Når et elprodukt er mærket med to blade betyder det, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, og der købes certifikater svarende til hele slutforbrugerens elforbrug. Derudover laves der yderligere klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den mængde strøm, du forbruger.

Deklarationer for elaftaler

Vil du vide mere om, hvilke energikilder der er blevet anvendt i forbindelse med produktionen af din strøm, og hvordan disse kilder påvirker miljøet?

Du kan også læse mere om grøn strøm, oprindelsesgarantier og eldeklarationer på Energinets hjemmeside