Vi hjælper dig med at forstå, hvordan din elregning er bygget op

Forstå elregningen fra SEF Energi

Det kan være svært at gennemskue, hvad beløbet på din elregning helt konkret dækker over.
Nedenfor kan du få et overblik over regningens opbygning samt få hjælp til at forstå de forskellige begreber på din elregning.

Er du i tvivl om, hvordan du bliver afregnet, hvis du er berettiget reduceret elafgift?

Pr. 1. januar 2024 ændres betalingen af systemtarif.

Forsiden af din elregning

Elregning fra SEF Energi forside

1. Kundenummer, installationsnummer, målepunkts ID og web acceskode

Kundenummer: Når du er kunde hos os, får du tildelt et kundenummer. Vores kundeservice bruger dit kundenummer til at finde dig i systemet, hvis du ringer eller skriver til os i forbindelse med en forespørgsel eller lignende. Dit kundenummer, sammen med din internetkode, skal du også bruge, hvis du vil søge efter nogle af dine tidligere elregninger i MitSEF
Installationsnummer: Dit installationsnummer er det nummer, din elinstallation har. Du kan finde installationsnummeret på din elmåler. På elmåleren kan du også finde dit målenummer.
Målepunkts ID og Web acceskode: Disse to skal du bruge, hvis du vil logge ind på www.eloverblik.dk. Her kan du se, hvem der er din elleverandør og finde dit samlede forbrug på tværs af landet samt på tværs af elleverandører. Bemærk, at du også kan få et overblik over dit forbrug i MitSEF

2. Opgørelse

Opgørelsen fortæller, hvilken adresse fakturaen vedrører og viser hvad forbruget beløber sig til i kroner og øre samt for hvilken periode der er tale om. Fra dette beløb fratrækkes et faktureret acontobeløb, som er opkrævet på den foregående faktura. Herefter ses differencen.
Diverse kan indeholde betalingsgebyrer, rykkergebyrer og lignende.

3. Aconto og betalingsdato

Aconto: Aconto viser det beløb, der opkræves for den næstkommende periodes forventede forbrug.
Betalingsdato: Den dato, du senest skal betale din elregning. Betaler du ikke inden denne dato, vil du blive rykket for det, og din elregning bliver pålagt et rykkergebyr.

4. Betaling og tilmelding til PBS

Her finder du de oplysninger, som du bruger til at betale din elregning via netbank. Du finder også PBS-nummer, Debitorgruppenummer og PBS-kundenummer, som skal bruges ved tilmelding til Betalingsservice.

5. Din nuværende aftale

Her kan du se, hvilken elaftale du har hos SEF Energi.

6. Information fra SEF Energi

Her finder du nyttig information fra SEF Energi, som vi anbefaler, at du læser.

Opgørelse for den endte periode

Elregning fra SEF Energi side 2

7. Registrerede aflæsninger

Periodens aflæsninger, samt differencen mellem de to aflæsninger, hvilket udgør periodens forbrug i kWh.

8. Opgørelsesspecifikation for perioden

Specifikationen er opdelt i tre:

Dit elselskab, SEF Energi: Til os betaler du for dit abonnement samt prisen for det antal kWh du har brugt i perioden (beregnet ud fra kvartalets aktuelle pris).
Dit netselskab: Til netselskabet betaler du for dit abonnement samt nettariffen, som er prisen for at transportere den strøm, din husstand har brugt gennem elnettet.
Staten: Til staten betaler du for tariffer og elafgift.

8.1 Faktureret aconto og difference

Fra opgørelsen fratrækkes et faktureret acontobeløb, som er opkrævet på den foregående faktura. Herefter ses differencen.

9. Information om din elaftale

Her finder du oplysninger om din elaftale.

10. Diverse

Diverse kan indeholde oplysninger om betalingsgebyrer, rykkergebyrer og lignende.

Aconto opgørelse for den kommende periode

Elregning fra SEF Energi side 3

11. Acontospecifikation for den kommende periode

Specifikationen er opdelt i tre:

Dit elselskab, SEF Energi: Til os betaler du for dit abonnement samt prisen for det antal kWh du har brugt i perioden (beregnet ud fra kvartalets aktuelle pris).
Dit netselskab: Til netselskabet betaler du for dit abonnement samt nettariffen, som er prisen for at transportere den strøm, din husstand har brugt gennem elnettet.
Staten: Til staten betaler du for tariffer og elafgift.

12. Den totale gennemsnitspris

Her ser du den totale gennemsnitspris med alt inkluderet.

13. Dit anslåede årsforbrug

Her ser du dit anslåede årsforbrug i kWh.

Sådan bliver du afregnet, hvis du er berettiget reduceret elafgift

Nedsat elafgift for alle i første halvår af 2023

I første halvår af 2023 (1. januar til 30. juni 2023) var elafgiften sat ned til 1 øre inkl. moms pr. kWh for alle danskere. Derfor betaler du nedsat elafgift for hele dit forbrug i første halvår af 2023, og herefter betaler du reduceret elafgift, som du plejer.

Reduceret elafgift fra 1. juli 2023

Hvis du som privatperson har elvarme som primær opvarmningsform i din bolig og er berettiget reduceret elafgift, får du en reduktion af elafgiften på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Elafgiften er pr. 1. juli 2023 0,87120 kr. inkl. moms pr. kWh, svarende til ca. 87 øre pr. kWh.

For den del af dit elforbrug der ligger over 4.000 kWh pr. år, skal du med reduceret elafgift betale 0,01000 kr. (svarende til 1 øre) pr. kWh.

Du betaler reduceret elafgift på en af følgende måder:

  • Hvis du bliver afregnet månedsvist: Du betaler reduceret elafgift for den del af elforbruget, der ligger over 333 kWh pr. måned.
  • Hvis du bliver afregnet kvartalsvist: Du betaler reduceret elafgift for den del af elforbruget, der ligger over 1.000 kWh pr. kvartal.
  • Hvis du bliver afregnet halvårligt: Du betaler reduceret elafgift for den del af elforbruget, der ligger over 2.000 kWh pr. halvår.
Rikke datter SEF ENERGI
Vindmøller som producerer grøn strøm

Systemtarif - hvad er det?

Pr. 1. januar 2024 ændres betalingen af systemtarif til Energinet. 

Alle danske elkunder har indtil ændringen betalt en fast løbende tarif pr. brugt kWh. 
Pr. 1. januar 2024 betaler alle elkunder et fast årligt abonnement på 225 kr. inklusive moms. Beløbet dækker de omkostninger, der primært relaterer sig til driften af det samlede elsystem. En del omkostninger er nemlig de samme, uanset om man har et stort eller lille forbrug – herunder administration af målere og en del af systemdriften.

Udover det årlige abonnement opkræver Energinet en fast løbende betaling pr. kWh, som dog bliver lidt lavere.

Hvorfor?

Betalingen af systemtarif ændres for at sikre en mere retvisende og omkostningsægte fordeling af samfundets udgifter, da en del af driftsomkostningerne er ens for alle elkunder – uanset forbrugets størrelse.

Ændringen skal også sikre, at den tarif, forbrugerne betaler, bedre understøtter den grønne omstilling.