Vi hjælper dig med at forstå, hvordan din regning er bygget op

Forstå elregningen

Det kan være svært at gennemskue, hvad beløbet på din elregning helt konkret dækker over.
Nedenfor kan du få et overblik over elregningens opbygning samt få hjælp til at forstå de forskellige begreber på regningen.

Forsiden

1. Kundenummer, installationsnummer, målepunkts ID og web acceskode

Kundenummer: Når du er kunde hos os, får du tildelt et kundenummer. Vores kundeservice bruger dit kundenummer til at finde dig i systemet, hvis du ringer eller skriver til os i forbindelse med en forespørgsel eller lignende. Dit kundenummer, sammen med din internetkode, skal du også bruge, hvis du vil søge efter nogle af dine tidligere regninger i MitSEF
Installationsnummer: Dit installationsnummer er det nummer, din elinstallation har. Du kan finde installationsnummeret på din elmåler. På elmåleren kan du også finde dit målenummer.
Målepunkts ID og Web acceskode: Disse to skal du bruge, hvis du vil logge ind på www.eloverblik.dk. Her kan du se, hvem der er din elleverandør og finde dit samlede forbrug på tværs af landet samt på tværs af elleverandører. Bemærk, at du også kan få et overblik over dit forbrug i MitSEF

2. Opgørelse

Opgørelsen fortæller, hvilken adresse fakturaen vedrører og viser hvad forbruget beløber sig til i kroner og øre samt for hvilken periode der er tale om. Fra dette beløb fratrækkes et faktureret acontobeløb, som er opkrævet på den foregående faktura. Herefter ses differencen.
Diverse kan indeholde betalingsgebyrer, rykkergebyrer og lignende.

3. Aconto og betalingsdato

Aconto: Aconto viser det beløb, der opkræves for den næstkommende periodes forventede forbrug.
Betalingsdato: Den dato du senest skal betale din regning. Betaler du ikke regningen inden denne dato, vil du blive rykket for det, og din regning bliver pålagt et rykkergebyr.

4. Betaling og tilmelding til PBS

Her finder du de oplysninger, som du bruger til at betale din regning via netbank. Du finder også PBS-nummer, Debitorgruppenummer og PBS-kundenummer, som skal bruges ved tilmelding til Betalingsservice.

5. Din nuværende aftale

Her kan du se, hvilken elaftale du har hos SEF Energi.

6. Information fra SEF Energi

Her finder du nyttig information fra SEF Energi, som vi anbefaler, at du læser.

Opgørelse for den endte periode

7. Registrerede aflæsninger

Periodens aflæsninger, samt differencen mellem de to aflæsninger, hvilket udgør periodens forbrug i kWh.

8. Opgørelsesspecifikation for perioden

Specifikationen er opdelt i tre:

Dit elselskab, SEF Energi: Til os betaler du for dit abonnement samt prisen for det antal kWh du har brugt i perioden (beregnet ud fra kvartalets aktuelle pris).
Dit netselskab: Til netselskabet betaler du for dit abonnement samt nettariffen, som er prisen for at transportere den strøm, din husstand har brugt gennem elnettet.
Staten: Til staten betaler du for tariffer og elafgift.

8.1 Faktureret aconto og difference

Fra opgørelsen fratrækkes et faktureret acontobeløb, som er opkrævet på den foregående faktura. Herefter ses differencen.

9. Information om din elaftale

Her finder du oplysninger om din elaftale.

10. Diverse

Diverse kan indeholde oplysninger om betalingsgebyrer, rykkergebyrer og lignende.

Aconto opgørelse for den kommende periode

11. Acontospecifikation for den kommende periode

Specifikationen er opdelt i tre:

Dit elselskab, SEF Energi: Til os betaler du for dit abonnement samt prisen for det antal kWh du har brugt i perioden (beregnet ud fra kvartalets aktuelle pris).
Dit netselskab: Til netselskabet betaler du for dit abonnement samt nettariffen, som er prisen for at transportere den strøm, din husstand har brugt gennem elnettet.
Staten: Til staten betaler du for tariffer og elafgift.

12. Den totale gennemsnitspris

Her ser du den totale gennemsnitspris med alt inkluderet.

13. Dit anslåede årsforbrug

Her ser du dit anslåede årsforbrug i kWh.