Bredbåndspuljen 2023 er nu åben for ansøgninger

Bredbåndspuljen 2023

Bredbåndspuljen 2023 er åben for ansøgninger til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig bredbåndsdækning. Det betyder, at du nu har mulighed for at gå sammen med andre interesserede i dit lokalområde og søge om at få bedre internet hjemme hos jer.

Bredbåndspuljens ordninger og tidsfrister

Nedenfor kan du blive klogere på den almindelige ordning og den særlige ordning.
Der er 100 mio. kr. i puljen, hvoraf 25 mio. kr. er til ansøgninger fra den særlige ordning for enkeltstående adresser.

Svendborg SEF ENERGI

Den almindelige ordning (ansøgning med flere adresser)

I skal være flere med tilskudsberettigede adresser, der går sammen i et projekt og søger.

Tilskud kan gives til dækning af adresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.

Tidsfrister:

 • 28. august 2023: Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på Bredbåndskortet.
 • 19. september 2023: Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt.
 • 24. oktober 2023: Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen.
 • Medio december: Udsendelse af tilsagn eller afslag.

Den særlige ordning (ansøgning med én adresse)

Tilskud kan gives til dækning af adresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.

Adressen skal desuden ligge mere end 800 meter fra nærmeste adresse, som er tilskudsberettiget og mere end 200 meter fra nærmeste adresse, som allerede har adgang til mindst 1Gbit/s download.

Tidsfrister:

 • 2. juli 2023: Frist for tilmelding til annonceringslisten.
 • 3. juli 2023: Annonceringslisten offentliggøres.
 • 1. september 2023: Frist for at indsende ansøgning om tilskud til enkeltstående adresse.
 • Primo oktober: Udsendelse af tilsagn eller afslag.
Måger SEF ENERGI

Brug for mere info?

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI)

Du kan finde mere information på SDFIs hjemmeside om Bredbåndspuljen 2023:
Bredbåndspuljen (sdfi.dk)

SDFI holder online informationsmøder. Find mere information og tilmeld dig på:
Bredbåndspuljen (sdfi.dk)

SEF Fiber

Du er meget velkommen til at kontakte SEF Fiber, hvis du ønsker hjælp til et projekt:
Telefon: 75 18 80 17
Mail: fiber@sef-fiber.dk

Kom til infomøde om Bredbåndspuljen

Tirsdag den 15. august 2023 kl. 17.00-19.00 afholder SEF Fiber infomøde om Bredbåndspuljen.
Det foregår hos SEF på Fåborgvej 44 i Svendborg.

Kom og hør mere om dine muligheder for at få hurtigere og mere stabilt bredbånd til dit område med SDFIs Bredbåndspulje.
SEF Fiber hjælper dig med at blive klædt dig på til at lave en projektansøgning.

Agenda for infomødet

 • Velkomst
 • Erfaringer fra andre bredbåndspuljeprojekter
 • Bredbåndspuljen 2023
 • Ansøgningsprocessen generelt
 • Bredbåndspuljen og kriterier for tilskud
 • Bredbåndskortet som arbejdsredskab
 • Vigtige datoer
 • Kontaktpersoner og mere information
 • Spørgsmål
 • Sandwich kl. 18.15

Sådan tilmelder du dig

Send en mail til mbu@sef.dk med navn, adresse, antal deltagere og evt. telefonnummer senest den 8. august.

Vi glæder os til at se dig.