Vil du have lynhurtigt fibernet på din adresse?

Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen er åben

Bredbåndspuljen for 2024 er nu åben og giver dig mulighed for at søge tilskud fra staten, til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.  

Det nu, du skal gå i gang, hvis du ønsker bedre internet i dit område. 

Regeringen har i 2024 og 2025 afsat 50 mio. kr. årligt til Bredbåndspuljen. I 2026 og 2027 vil der være 25 mio. kr. årligt i Bredbåndspuljen. 

SEF Fiber har etableret fiber til mange adresser

Det lykkedes i 2023 at opnå støtte fra Bredbåndspuljen til 11 projekter med ca. 160 adresser beliggende i Svendborgområdet og på Langeland. SEF Fiber har etableret fiber til ca. 1.882 bredbåndspuljeadresser, i de år Bredbåndspuljen af eksisteret. 

SEF Fiber hjælper og vejleder borgere, der ønsker at søge støtte fra Bredbåndspuljen til etablering af fiber. 

Bredbåndspuljen 2023 er åben for ansøgninger til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig bredbåndsdækning. Det betyder, at du nu har mulighed for at gå sammen med andre interesserede i dit lokalområde og søge om at få bedre internet hjemme hos jer.

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge tilskud fra staten, til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.  

Bredbåndspuljen for 2024 er endnu ikke åben.  

Bredbåndspuljens ordninger og tidsfrister

Nedenfor kan du blive klogere på den almindelige ordning og den særlige ordning.
Der er 80 mio. kr. i puljen, hvoraf 20 mio. kr. er til den særlige ordning for enkeltstående adresser.

 

Svendborg SEF ENERGI

Den almindelige ordning (ansøgning med flere adresser)

I skal være flere med tilskudsberettigede adresser, der går sammen i et projekt og søger.

Tilskud kan gives til dækning af boliger, virksomheder, sommerhuse og mindre bysamfund med mindre end 2.000 indbyggere. Krav der skal være opfyldt for at søge om midler fra Bredbåndspuljen er bl.a.: mindre end 100 Mbit/s download via fast bredbånd og mindre end 600 Mbit/s via mobilt bredbånd. 

Tidsfrister:

 • 14. august 2024: Informationsmøde fra kl. 17:00-19:00 hos SEF på Fåborgvej 44, 5700 Svendborg
 • 26. august 2024: Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på Bredbåndskortet.
 • 03. september 2024: Tilskudsportalen åbner for ansøgninger
 • 23. september 2024: Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt.
 • 23. oktober 2024 kl. 12:00: Frist for at indsende ansøgning om tilskud.
 • Medio december: Udsendelse af tilsagn eller afslag.

Den særlige ordning (ansøgning med én adresse)

Tilskud kan gives en bolig- virksomheds- og sommerhusadresse, der har adgang til fast bredbånd mindre end 100 Mbit/s download og mobilt bredbånd mindre end 600 Mbit/s i download. Tilskud kan gives til dækning af adresser som er tilskudsberettiget – se Bredbåndskortet her.

Adressen skal ligge: 1) mere end 500 meter fra den nærmeste tilskudsberettigede adresse (gul prik) og 2) mere end 100 meter fra den nærmeste adresse, der allerede har adgang til mindst 1 Gbit/s download (målt i vejafstand). Adresser, som opfylder disse krav vil være markeret med orange prik på Bredbåndskortet.

Tidsfrister:

 • 10. juli 2024: Frist for tilmelding til annonceringslisten.
 • 11. juli 2024: Annonceringslisten offentliggøres.
 • 02. august 2024: Partnerskabsaftale kan indgås – tilskudsportalen åbner for ansøgninger.
 • 02. september 2024: Udsendelse af tilsagn eller afslag.
 • Primo oktober 2024: Udsendelse af tilsagn eller afslag.
Måger SEF ENERGI

Har du brug for mere info?

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI)

Du kan finde mere information på SDFIs hjemmeside om Bredbåndspuljen 2024 :
Bredbåndspuljen (sdfi.dk)

SEF Fiber

Du er meget velkommen til at kontakte SEF Fiber, hvis du ønsker hjælp til et projekt:
Telefon: 75 18 80 17
Mail: fiber@sef-fiber.dk

Kom til infomøde om Bredbåndspuljen

Tirsdag den 15. august 2023 kl. 17.00-19.00 afholder SEF Fiber infomøde om Bredbåndspuljen.
Det foregår hos SEF på Fåborgvej 44 i Svendborg.

Kom og hør mere om dine muligheder for at få hurtigere og mere stabilt bredbånd til dit område med SDFIs Bredbåndspulje.
SEF Fiber hjælper dig med at blive klædt dig på til at lave en projektansøgning.

Agenda for infomødet

 • Velkomst
 • Erfaringer fra andre bredbåndspuljeprojekter
 • Bredbåndspuljen 2023
 • Ansøgningsprocessen generelt
 • Bredbåndspuljen og kriterier for tilskud
 • Bredbåndskortet som arbejdsredskab
 • Vigtige datoer
 • Kontaktpersoner og mere information
 • Spørgsmål
 • Sandwich kl. 18.15

Sådan tilmelder du dig

Send en mail til mbu@sef.dk med navn, adresse, antal deltagere og evt. telefonnummer senest den 8. august.

Vi glæder os til at se dig.