NYHED

Information til gaskunder

Får du naturgas fra SEF Energi? Så kan du her læse om nye ændringer, der har betydning for dig.

Indtil nu har du aflæst din gasmåler én gang årligt, men fremadrettet skal du aflæse gasmåleren 4 gange årligt i juni, september, december og marts. 

Næste gang du skal aflæse din gasmåler er 30. juni 2023. Dit gasdistributionsselskab Evida kontakter dig, når aflæsningsdatoen nærmer sig. 

Hvad betyder det?

Ændringen betyder, at dit gasforbrug fremadrettet bliver opgjort fire gange om året frem for én. Dette vil sikre bedre overensstemmelse mellem dit faktiske forbrug og din regning, da Evida på denne måde kan justere dit forbrug løbende. 

Indtil nu har Evida opdelt din regning i fire lige store bidder med udgangspunkt i din årsopgørelse og dit forventede forbrug, men efter 30. juni 2023 vil beløbene på dine regninger variere mere.

Dame i gummistøvler SEF ENERGI

Dine regninger i fremtiden

Fremover vil dine acontoregninger variere med udgangspunkt i, at dit gasforbrug vil være højere i de kolde måneder og lavere i de varmere måneder. 

Her kan du se, hvordan fordelingen af dine regninger har været indtil nu, og hvordan de fremover vil være: 

Forbrug Evida infografik

Kilde: Evida 

Dine acontoregninger vil variere med udgangspunkt i, at dit gasforbrug vil være højere i de kolde måneder og lavere i de varmere måneder. 

Her kan du se, hvordan fordelingen af dine regninger har været indtil nu, og hvordan de fremover vil være: 

  1. acontoregning for juli-september dækker 8% af dit forbrug
  2. acontoregning for oktober-december dækker 33% af dit forbrug
  3. acontoregning for januar-marts dækker 42% af dit forbrug
  4. acontoregning for april-juni dækker 17% af dit forbrug


Udover regningen fra Evida, som dækker distribution af gassen samt afgifter, får du fortsat en regning fra din gasleverandør SEF Energi, der dækker dit gasforbrug.
 

Du kan finde mere information mere om den nye aflæsningsmetode på Evidas hjemmeside

Ny lovgivning på gasmarkedet

Pr. 1. april 2023 er en ny lovgivning på naturgasområdet trådt i kraft. Den nye lovgivning indebærer bl.a., at vi som gasleverandør nu har leveringspligt overfor vores kunder. 

Det betyder, at vi nu har pligt til at levere dit ønskede naturgasprodukt til dig. I praksis har dette ikke nogen betydning for dig som kunde hos SEF Energi, da vi hele tiden har gjort sådan. 

Hvis du er interesseret i at vide mere om den nye lov, kan du læse om den på Retsinformations hjemmeside 

gas