NYHED

Kviknet og SEF Fiber på vej med lynhurtigt internet til Langeland og Svendborg

Svendborg Kommune og Langeland kan nu drage fordel af bredbåndsabonnementer fra Kviknet gennem en ny samarbejdsaftale med SEF Fiber. I alt kan 23.000 adresser i Svendborg Kommune og på Langeland fra april 2023 koble sig på det hurtige og driftssikre SEF Fiber med et bredbåndsabonnement igennem Kviknet.

”Vi har nu gravet fibernet ud til 23.000 adresser, og vi er godt i gang med at åbne for nettet. Vi er derfor glade for at kunne udvide valgmulighederne yderligere gennem aftalen med Kviknet. Flere internetudbydere gør fibernettet mere attraktivt for kunderne, så de kan vælge det abonnement, der passer til dem,” siger Claus Holm Andersen, administrerende direktør i SEF Fiber.  

”Vi glæder os til at tilbyde vores produkter i Svendborg Kommune og på Langeland. Vi mærker en stor interesse for vores tilbud andre steder i landet, og nu får SEFs fiberkunder også muligheden. Vi er kendt for høje hastigheder, kvalitet og lave priser, så vi kommer med en stærk ny valgmulighed til områdets kunder, der nu kan få endnu mere ud af fibernettet, siger direktør for Abonnementssalg og Kundeservice i Kviknet,” Anette Holck.

I efteråret 2022 åbnede den uafhængige brancheplatform, OpenNet, op for nye udbydere af fibernet på SEF Fiber. Det giver fynboerne og langelænderne flere valgmuligheder, når det gælder abonnementer på det lynhurtige fibernet, der nu er gravet ned på Langeland og i Svendborg Kommune.

Aftalen er indgået mellem SEF Fiber og Kviknet gennem OpenNet, der muliggør bredbåndsselskaber og fibernetejere at indgå i samarbejde til gavn for kunderne.

”Vi er meget stolte af, at vi kan være det uafhængige bindeled mellem bredbåndsselskaber og fibernetejere, så vi kan sikre sund og øget konkurrence i markedet og dermed en bedre kundeoplevelse. Gennem OpenNet får både bredbåndsselskaber og fibernetejere mulighed for at rulle ud i flere områder af Danmark, det ser vi som en stor fordel for alle partere,” siger direktør for OpenNet, Henrik Møller Nielsen.

Kviknet kan nu levere i store dele af Danmark

SEF Fiber har i flere år haft fokus på at udrulle fibernet i områder, som er tyndt befolkede og i dag har dårlig bredbåndsdækning.

”Det er med stor glæde, at vi nu kan tilbyde fibernet i et geografisk område af Danmark, hvor det gode internet har været en udfordring i mange år. Alle danskere bør have adgang til hurtigt bredbånd, så vi kan sikre en kontinuerlig digital udvikling. Endnu et samarbejde med en stærk fibernetejer gør os stolte,” fortæller direktør for Abonnementssalg og Kundeservice i Kviknet, Anette Holck og fortætter:

”I dag kan rigtig mange danske husstande vælge Kviknet som bredbåndsleverandør, derfor er vores samarbejde med OpenNet meget vigtigt for os. Vi glæder os til at byde fynboerne og langelænderne velkommen på SEF Fiber igennem Kviknet.”

Nyhed Casper maria

Kviknet Aps – leverandør af billigt bredbånd

Kviknet er et landsdækkende bredbåndsselskab med fokus på pris og teknisk stærke løsninger. Kviknet leverer bredbåndsabonnementer via fibernettet i store dele af Danmark igennem aftaler indgået med Energi Fyn, Norlys, RAH fibernet, Thy-Mors Energi, GlobalConnect Privat, Fibia, EWII, TDC Net, Norlys Fiber, Nord Energi fibernet og nu også via den nye fiberaftale hos SEF Fiber. Kviknet leverer desuden bredbånd via DSL og coax nettet igennem TDC. Kviknets overordnede strategi er at nå ud til størstedelen af Danmark med stabilt og hurtigt bredbånd til billige penge. Kviknet er ejet af EWII Koncernen.

strandmarsk sydfyn SEF Energi

SEF Fiber A/S – et sydfynsk fiberselskab

SEF Fiber A/S er ejer af fibernettet på Langeland og omkring Svendborg Kommune. Siden 2004 har SEF Fiber udrullet fibernettet til ca. 22.000 adresser i området. SEF Fiber har i mange år arbejdet på at udbrede det gode internet i de tyndt befolkede områder med dårlig bredbåndsdækning. Ofte etableres fiberudrulning som bredbåndspuljeprojekter med støtte fra den statslige bredbåndspulje.

SEF Fiber A/S indgik i 2016 et samarbejde med SE (nu Norlys) og Stofa, som overtog salg, kundeservice, drift og fiberudrulning for SEF Fiber A/S. Alle kunder blev ligeledes overdraget til Stofa i 2016. SEF Fiber blev herefter er rent netselskab, der udlejer adgang til sin fiberinfrastruktur på engros-basis. SEF Fiber A/S ejerskabet fordeles med 75% på SEF A/S og 25% på Norlys Tele A/S.

OpenNet – en uafhængig brancheplatform

OpenNet ejes af energiselskabet Norlys. Selskabet åbnede i 2018 med henblik på at etablere en fælles uafhængig indgang for bredbåndsselskaber og fibernetejere. Indgangen giver mulighed for, at danske husstande får adgang til udrullede fibernet i Danmark under bedre konkurrencevilkår. OpenNet har for mål at samle fiberselskaber og bredbåndsselskaber på én og samme platform. Gennem OpenNet er der lige vilkår for alle partnere og slutkunderne får flere valgmuligheder for tilslutning på de danske fibernet.