Få svar på, hvorfor priserne på el og naturgas er steget

Hvorfor stiger energipriserne?

En kombination af flere faktorer betyder, at energipriserne i Europa er steget markant siden 2021. Især krigen i Ukraine har stor indflydelse på energiprisernes udvikling grundet Europas naturgasrelation til Rusland. Det er historiske stigninger både på el- og naturgasmarkederne, vi oplever, og det kan mærkes både i de danske husstande og i virksomhederne.

Hvorfor er elprisen steget?

Elprisen er meget påvirkelig og kan være svær at forudsige. Der er forskellige faktorer der påvirker de store udsving til lave eller høje elpriser. Det afhænger først og fremmest af udbud og efterspørgsel, mens vejrforhold og årstiden også spiller en væsentlig rolle, som følgende:

Manglende vand i de norske og svenske vandreservoirer

De danske elpriser påvirkes markant af hvor meget vand, der er i de nordiske vandreservoirer. Vandet anvendes til at producere strøm på vandkraftværker i Norge og Sverige og sendes blandt andet videre til Danmark. I år er der væsentlig mindre vand end normalt i reservoirerne, dette skyldes langt mindre nedbør i Norge og Sverige. Det medfører, at der ikke kan produceres samme mængde strøm som normalt. Det presser elprisen op.

Mindre blæsevejr

I hele Nordeuropa har der blæst mindre end normalt. Derfor er der mangel på billig produceret strøm som kommer fra vindmøllerne. Det har forårsaget øget efterspørgsel på kul, olie og særdeleshed naturgas for at øge mængden af sort produceret strøm. 

Lande syd for Danmark har højere priser

Det europæiske elmarked er forbundet med hinanden med flere kabler. Blandt andet har Holland i år idriftsat et nyt kabel, hvor der konstant bliver eksporteret strøm til. Yderligere er Tyskland også en af de store aftagere med en anselig mængde strøm fra Norge. Begge lande har højere priser end Danmark. På grund af den stigende efterspørgsel og høj eksport af strøm på kablerne stiger priserne i Danmark.

Stigende CO2-priser

Elprisen påvirkes kraftigt af CO2-priser. På grund af kraftigt stigende priser på naturgas grundet situationen i Rusland, ses en stigende efterspørgsel på kul, som er blevet mere attraktivt til elproduktion. Dette betyder større efterspørgsel på CO2-kvoter, som for nylig er handlet i det højeste niveau nogensinde.

Tæt sammenhæng mellem prisen på el og naturgas

Især prisen på naturgas er steget kraftigt, fordi efterspørgslen er steget mange steder for at kunne bruge gassen til at producere strøm. De høje gaspriser påvirker prisen på el.

Forsinkelse i genopbygningen af Tyrafeltet

Planen for genopbygningen af Danmarks største naturgasfelt Tyra skulle være færdig i år. Men ibrugtagningen er udskudt til 2024.

Læs mere om de høje energipriser på Green Power Denmarks hjemmeside 

Elkabler SEF ENERGI

Hvorfor er naturgasprisen steget?

Naturgasmarkedet i Danmark oplever meget høje gaspriser i øjeblikket. Det skyldes, at markedet er bundet sammen med de europæiske naturgasmarkeder, hvor priserne stiger. Prisstigningen på de europæiske gasmarkeder skyldes en række forskellige faktorer, som alle bidrager til de høje priser:

  • Der kommer ikke nok naturgas til Europa fra Rusland, som har lukket gasforsyningsledningen
  • Normalt sejles en stor del af naturgassen til Europa, men det leveres i stedet til Asien, fordi priserne er højere der
  • Efterspørgslen er steget markant, eftersom flere og flere lande anvender naturgassen til produktion af strøm
  • De stigende priser på naturgassen påvirker også elpriserne, da der er tæt sammenhæng mellem prisen på naturgas og el, fordi naturgas bliver brugt til at producere el
Måger SEF ENERGI

Se også...

Bliv klogere på energisituationen.

Læs om indefrysningsordningen.

Find gode tips til at spare på energien.

eftertænksom kvinde

Hvad kan jeg selv gøre?

Vi oplever lige nu et energimarked i opbrud, hvilket vi som energileverandør ikke har indflydelse på. Derfor er der fundamentale parametre, som ingen af os kan påvirke.

Der er en række overvejelser, du selv kan gøre, og ting du kan være opmærksom på omkring dit energiforbrug:

Forstå din elaftale

Hos SEF Energi skelner vi mellem variable priser og faste priser. Det er en god idé, at du sætter dig grundigt ind i din elaftale. Læs mere på Forstå din elaftale

Gør brug af energisparetips

Du kan finde gode råd og tips til at spare på energien i dit hjem på Energispareråd og på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk

Udskift dit gasfyr

Anvender du naturgas til at opvarme din bolig, kan du med fordel skifte til en luft til vand varmepumpe. Med en varmepumpe får du en mere klimavenlig varmeløsning og opnår en lavere varmeregning end med naturgas. SEF Energis søsterselskab Nærvarme Danmark kan hjælpe dig med en varmepumpeløsning.

Kontakt os for råd og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 62 20 11 20 eller mail sef-kundeservice@sef.dk