NYHED

Nye bestyrelser i SEF-koncernen

SEF-koncernen, der bl.a. står for salg af el, varmepumper og ladestandere til elbiler, har fået nye bestyrelser. Ind træder Jonas Ejlertsen, han erstatter Anders Lerwick Theisen, der både forlader bestyrelsen for Fonden SEF og FLOW Elnet.

Jonas Ejlertsen er forbrugervalgt bestyrelsesrepræsentant, og han sidder til dagligt som Country Manager for Nordic at Chem-Trend.
Fonden SEFs bestyrelse består af ni medlemmer

Ny bestyrelse hos FLOW Elnet
Netselskabet FLOW Elnet er et datterselskab til SEF A/S, dens bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf tre er forbrugervalgte, og i den bestyrelse er der også udskiftning. De forbrugervalgte Kim Galsgaard og Anders Lerwick Theisen går ud, de bliver erstattet af Jonas Ejlertsen og Per Rygaard som er kontorchef for byggeri og ejendomme hos Odense Kommune. Ydermere er Bjarne Olsen blevet genvalgt til bestyrelsen af de forbrugervalgte.

Genvalg til formandskabet
Søren Bøving-Andersen er blevet genvalgt til bestyrelsesformand, og han ser frem til det kommende samarbejde.
“Jeg glæder mig virkelig til at fortsætte i arbejdet som formand for en passioneret og stærk bestyrelse, der er meget optaget af at være på forkant med de mange forandringer og muligheder i branchen,” siger Søren Bøving-Andersen.

Spændende år i vente
Med de store forandringer der sker i samfundet i øjeblikket, både med øget elforbrug og nødvendigheden af en stor klimaindsats, så går bestyrelsen ind i en travl og foranderlig periode.
”Bestyrelsen er valgt for 4 år, og der er ingen tvivl om at vi vil se masser af udfordringer – som skal gøres til muligheder for SEF. Lad mig bare nævne tre eksempler:
Med den forventede stigning i elforbruget, skal vi være klar til investering i nye løsninger omkring elnettet. Det er en spændende udfordring, der giver plads til nytænkning på en række områder.
Desuden skal vi styrke vores nye kommercielle satsningsområder, herunder Nærvarme Danmark og elhandelen, så vi sikrer fremtiden som lokalt selskab med en solid indtjening og økonomi.
Og endelig skal vi tage rollen på os som et lokalt kraftcenter for grøn omstilling, hvor jeg håber på bred opbakning til vores initiativ om en lokal KlimaAlliance med sekretariat hos SEF,” fortæller Søren.

Stærk forretning
Bestyrelsen kan arbejde ud fra et stærkt økonomisk grundlag, og gøre store investeringer i den grønne omstilling, da SEF-koncernen kom ud af 2021 med et overskud på 94 millioner før skat. Ligeledes viser koncernens regnskab for 1. kvartal 2022 lige så gode takter. Her kommer SEF-koncernen ud med et overskud på 20 millioner kroner.
”Vi kom rigtig godt ud af sidste år, og vores elhandlere ser også ud til at lave et rigtig flot stykke arbejde i år, da det er på elhandlen, vi tjener de fleste af vores penge i øjeblikket. Det giver bestyrelsen og SEF- koncernen mulighed for at prioritere projekter som KlimaAlliancen Svendborg, der fremmer den grønne omstilling, ” siger adm. direktør for SEF-koncernen, Anders Banke.

Fakta om valghandlingen
Fonden SEFs bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf tre er valgt blandt de kommunalt udpegede repræsentantskabsmedlemmer, tre er medarbejdervalgt, og én er valgt af de forbrugervalgte repræsentantskabsmedlemmer. De syv medlemmer vælger to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af formand Søren Bøving-Andersen, næstformand Lars Foged, Stina Løndahl Henriksen, Jan Bruhn Andersen, Torben Per Jensen, Jonas Ejlertsen, Lars Friis Jørgensen, Jacob Horstmann og Rasmus Chr. Hansen.
Netselskabet FLOW Elnets bestyrelse består af Fondens 9 medlemmer, samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af de forbrugervalgte repræsentantskabsmedlemmer. Udover dem som sidder i Fondens bestyrelse er der valgt Bjarne Olsen og Per Rygaard.