NYHED

SEF Energi kommer ud af 2022 med millionunderskud

Danmark og Europa står midt i en energikrise, der gør el- og gasmarkederne meget uforudsigelige. Det er også gået hårdt ud over SEF A/S, der har tabt 60 millioner kroner på fastprisaftaler og 191 millioner kroner på vindmøller i Tyskland.

 

SEF Energi lever op til sine fastprisaftaler
De fleste danskere er meget opmærksomme på elpriserne for tiden, for der kommer store ekstraregninger i postkassen.

Men der er også en gruppe el- og gaskunder, der ikke har oplevet store prisstigninger, fordi de har fastprisaftaler med deres energiselskab, der løber over flere år. Netop de aftaler har SEF Energi tabt 60 millioner kroner på i 2022.  

”Vi har en kundegruppe som koster os penge i øjeblikket, og selvom vi vil kunne opsige kontrakterne, så gør vi det ikke. Vores kunder skal kunne stole på os. De skal kunne stole på, at når de har indgået en aftale med os, så løber vi ikke fra den, selvom vi taber mange penge på det. Så må vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at finde en indtjening et andet sted,” siger Kunde- og markedsdirektør i SEF Energi Claus Holm Andersen.

Tab på vindmøller
For at kunne holde hånden under SEF Energis fastprisaftaler undersøgte SEF mulighederne for en anden indtjening, der kunne opveje tabet. Vi så en mulighed i at sikre en fast indtægt, ved at lave en prisafdækning på koncernens vindforretning.

”Hos SEF har vi et forretningsområde, der hedder SEF WIND. Forretningen består af 19 vindmøller i Tyskland. Herfra producerer vi vindstrøm til det tyske marked,” fortæller adm. direktør for SEF A/S, Anders Banke.

Køb og salg af el foregår på børsen, og når man sælger el, så har energiproducenterne den mulighed, at de kan afdække deres salg. Det vil sige, at hvis der er købere til det, så kan producenterne sælge deres strøm på forhånd til en fastsat pris. På den måde sikrer de en fast indtjening, men metoden kræver at der stilles garanti i form af likviditet. Størrelsen på garantien, og dermed likviditeten, stiger når usikkerheden på elpriserne stiger. I august måned i år steg usikkerheden på markedet dramatisk, hvilket betød at kravet til garantistillelse steg til usete højder, og dermed skulle SEF stille et meget stort beløb til sikkerhed for sine afdækningshandler.

Denne måde at handle el på plejer at være kutyme for mange producenter, og normalvis er der en meget lille risiko ved at afdække sine priser. Men energikrisen vendte den 26. august det hele på hovedet, og sendte os, og mange andre energiselskaber, ud i ukendt farvande. Elpriserne steg meget voldsomt den dag, fordi Rusland lukkede for gassen, og det betød, at likviditeten steg tilsvarende. Vi trak os ud af aftalerne, fordi det i yderste konsekvens kunne ende med at blive en trussel mod vores eksistens. Det så vi ske for et af Tysklands største energiselskaber, og det ville vi naturligvis undgå,” udtaler adm. direktør for SEF A/S, Anders Banke.

Med de høje energipriser Europa ser i øjeblikket, kan det lyde paradoksalt at tabe penge på sin vindforretning, men det store krav til garantistillelsen for afdækningshandlerne betød, af SEF var nødt til at købe de afdækkede strømmængder tilbage til nogle meget høje priser og dermed realisere et stort tab.

Indhenter det tabte
De samme 19 vindmøller i Tyskland forventer SEF at tjene penge på i 2023, og gennem den indtjening kommer vi til at indhente noget af det tabte hvis Tyskland ikke laver prisloft på salg af strøm.

”Det kommer ikke til at blive dyrere at være kunde hos SEF, fordi vi kommer ud af 2022 med et negativt resultat. Vi kommer ikke til at tjene mere på hverken, el, gas eller varmepumper. Så det skal kunderne ikke bekymre sig om. Det er et tab på den korte bane, men vi kommer til at hente meget af det ind på den vindstrøm, som vi sælger i Tyskland,” siger Anders Banke.