KERNE fortælling og forretning

For at være med til at modvirke klimaforandringerne arbejder SEF Energi hver dag for at anvende energi rationelt for vores kunder og os selv. Vi tror på, at vi sammen kan være med til at gøre en kæmpe forskel – SEF sætter energi til handling!​​​​​​​

SEF Energis rødder går helt tilbage til 1906, hvor det første elværk i Svendborg leverede energi til de sydfynske borgeres liv. I dag er vi et landsdækkende energiselskab. Det betyder, at vores kunder kan få produkter fra SEF Energi, uanset hvor i Danmark man bor.

SEF Energi er en del af SEF-koncernen

SEF Energi indgår i SEF-koncernen, og bidrager således til den grønne omstilling via elektrificering af samfundet og strøm fra vindmøller. Alle forretningsområder fokuserer på såvel private som erhvervskunder. Det er af stor betydning for SEF-koncernen at bidrage til den grønne omstilling. Derfor har investering i såvel vindmøller som  opvarmning af boliger med varmepumper og ladestandere til elbiler meget stor bevågenhed. Det er også højt prioriteret at sikre fibernet og dermed hurtig digital kommunikation til Sydfyn.

NUTIDEN & FREMTIDEN

SEF Energi er optaget af at sikre vores kunder moderne og grønne produkter. Med fokus rettet ind i fremtiden arbejder vi hver dag på at tage nye initiativer – herunder udvikle vores energiprodukter og sikre gode lade-faciliteter til elbilister i såvel det offentlige som i det private rum.

SEF Energi ser ind i fremtiden, hvor ny teknologi vil gøre sin entre i hjemmene og på intelligent vis hjælpe til med at styre vores elektriske apparater på en klog, grøn og prisbevidst måde. Det er muligt og helt nødvendigt at forene velfærd med værdier fra FN´s Verdensmål.

For at understøtte den daglige drift, sikre åbenhed og danne baggrund for en stærk tilknytning til vores nærområde har SEF Energi et stort fokus på kommunikation med omverdenen.

SEF Energi’s engagement i det sydfynske område skal forstærkes endnu mere. Vi vil gøre en mærkbar forskel, der hvor vores kunder bor og dyrker deres interesser.

Det øgede engagement kommer til udtryk gennem sponsorater og igennem konceptet SupportEnergi, hvor kunderne gennem deres forbrug af el og naturgas har indflydelse på, hvilken klub eller forening, SEF Energi skal støtte.

Med Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF), bidrager SEF-koncernen til innovativ udvikling på Sydfyn med et særligt fokus på energi- og miljøområdet. Dertil kommer støtte til sport, kultur og andre almennyttige formå.

Med SEAF, der hvert år uddeler et million-beløb, ønsker vi at skabe nærhed og opbygge loyalitet i lokalbefolkningen og indgå i nye netværker.

DET FORETRUKNE VALG

Vores eksistensberettigelse hviler på, at vi er det foretrukne valg inden for vores forretningsområder. Med de mange forskellige produkter og ydelser kan SEF Energi levere en sammenhængende service og gøre samspillet mellem ydelserne nemme og ukomplicerede. Kundetilfredsheden er høj hos SEF Energi og må aldrig blive en sovepude for service eller udvikling.

Vi arbejder vedvarende på at knytte kunderne tæt til vores forretning. Vi ser gode potentialer i at levere energi til såvel private som offentlige virksomheder og udvalgte erhvervssegmenter indenfor f.eks. det maritime område, velfærdsteknologi samt ladeinfrastruktur for eldrevne køretøjer. Det stiller krav om nytænkning, fleksibilitet og tilpasningsevne fra vores side.