Her på siden finder du vigtig information om energisituationen

Energisituationen

Vi befinder os i en meget særlig energisituation, som påvirker danske husstande og virksomheder. Hos SEF Energi har vi stor forståelse for de frustrationer, som situationen medfører for vores kunder, og vi gør, hvad vi kan for at rådgive jer bedst muligt. Her på siden har vi samlet svarene på de hyppigst stillede spørgsmål.

Som en følge af energikrisen og de stigende energipriser modtager vi mange opkald. Vi arbejder på højtryk for at besvare alle henvendelser

projektør SEF ENERGI

Vigtig at vide...

Både el og naturgas er en råvare, som handles på børsen på lige fod med korn, olie, stål mm. Priserne på børsen fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel. Som situationen er nu, er udbuddet lavere end efterspørgslen, og det får priserne til at stige.

Det er vigtigt at understrege, at vi som el- og naturgasleverandør ikke kan påvirke priserne, og vi får ikke en større indtægt på grund af de høje priser på el og naturgas.

Du kan læse mere på Hvorfor stiger priserne?

Find information om Indefrysningsordningen
Indefrysningsordningen giver kunder, der har svært ved at betale de høje regninger, mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af deres energiregning, hvis beløbet overstiger en fastsat grænse. Ordningen kan benyttes til og med 31. oktober 2023.

Hvad kan du selv gøre?

Vi oplever lige nu et energimarked i opbrud, hvilket vi som energileverandør ikke har indflydelse på. Derfor er der fundamentale parametre, vi ikke kan påvirke. Der er dog en række overvejelser, du selv kan gøre, og ting du kan være opmærksom på omkring dit energiforbrug.

1. Forstå din elaftale
Det er en fordel for dig, at du sætter dig ind i, hvilken elaftale du har. Hos SEF Energi skelner vi mellem elaftaler med variable priser og fastpriser. Hovedparten af vores elkunder har ikke taget et aktivt valg om, hvilken elaftale der passer til dem og deres behov. Disse kunder er på en fortløbende fastprisaftale (kaldet El Standard hos os), hvor de får en ny pris pr. kWh hvert kvartal.

Læs mere om forskellen på elaftaler med variable priser og fast pris på Forstå din elaftale

2. Brug selvbetjeningen MitSEF
Som elkunde hos SEF Energi kan du logge ind på vores selvbetjeningsside MitSEF med MitID eller dit kundenummer og internetkode, som står på din regning.

Her kan du finde information om din elaftale samt se, hvornår den udløber. Du kan også finde dine regninger og følge dit strømforbrug helt ned til timebasis.

> Gå til MitSEF

3. Følg elprisens udvikling
Følg elprisen time for time i vores prisgraf

4. Forstå, hvordan elmarkedet fungerer
Se videoen fra Green Power Denmark, som forklarer hvordan elmarkedet hænger sammen:

eftertænksom kvinde
elkabler

Hvorfor stiger energipriserne?

Det er en kombination af flere faktorer, der forårsager at hele Europa den seneste tid har oplevet store stigninger på el- og naturgasmarkederne, og dermed markante stigninger i energipriserne.

De primære årsager til prisstigningerne er:

  • Klimaforandringernes påvirkning på vind- og vandkraft
  • Ruslands invasion af Ukraine, som har skabt stor usikkerhed om gasleverancer til EU-landene
  • Den forsinkede genopbygning af Tyrafeltet
  • Stigende CO2-priser, som påvirker elprisen
  • Gasprisens påvirkning på elprisen


Du kan læse mere på Hvorfor stiger priserne?