Sådan læser du din regning

Du modtager en samlet regning fra SEF Energi én gang i kvartalet, hvorpå du kan danne dig et overskueligt overblik over de samlede ydelser, du får leveret fra SEF. Så kan du følge med i, hvad du har forbrugt af el og/eller naturgas i den givne periode.

Skulle du mod forventning ikke modtage din faktura, eller vil du tjekke en opkrævning af ældre dato, har du altid mulighed for at logge dig ind på MitSEF. Her kan du se dine tidligere regninger.

Det består din regning af

Når du modtager din regning, er der mange elementer, du skal forholde dig til, og det kan derfor være svært at finde rundt i din opkrævning. Derfor har vi på denne side sammensat en guide til, hvordan du skal forstå din regnings forskellige dele.

1.

Navn: På din regning vil der altid stå navne(t) på den eller de, der, ifølge vores oplysninger, står for den aktuelle regning. Du skal være opmærksom på, at navnet kan afvige fra den, der reelt bor på adressen.

2.

Indbetalingskort / PBS oplysninger
Her finder du indbetalingskortet. På kortet finder du oplysninger som PBS-nr, Deb.gr.nr., og BS-kundenr., som alle tre skal bruges ved tilmelding til Betalingsservice.   

3.

Kundenummer:  Når du er kunde hos os, får du tildelt et kundenummer. Dit kundenummer bruger kundeservice til at finde dig i systemet, hvis du ringer eller skriver til os i forbindelse med en forespørgsel eller lignende. Dit kundenummer, sammen med din internetkode, skal du også bruge, hvis du vil søge efter nogle af dine tidligere regninger i MitSEF på sefenergi.dk.

Installationsnummer:

Dit installationsnummer er det nummer, din elinstallation har. Du kan finde installationsnummeret på din elmåler. På din elmåler kan du også finde dit målenummer, hvis det skulle blive nødvendigt.

Målepunkts ID + Web acceskode
Disse to skal du bruge, hvis du vil logge ind på eloverblik.dk. Her kan du se, hvem der er din elleverandør og dit samlede forbrug på tværs af landet og på tværs af elleverandører.
Bemærk, at overblik over forbrug kan for nogen været mere læsevenligt i MitSEF.
Login oplysninger til MitSEF finder du under punkt 3.

4.

Beløbsfordeling:

Opgørelsen fortæller, hvilken adresse fakturaen vedrører, viser hvad forbruget beløber sig til i kroner og øre, og for hvilken periode der er tale om.
Fra dette beløb fratrækkes et faktureret acontobeløb, som er opkrævet på den foregående faktura. Herefter ses differencen.
Diverse kan indeholde betalingsgebyrer, rykkergebyrer og des lignende.
Aconto viser det beløb, der opkræves for den næstkommende periodes forventede forbrug.

5.

Betalingsdato:

Her kan du se den dato, du senest skal betale din regning. Betaler du ikke regningen inden denne dato, vil du blive rykket for det, og din regning bliver pålagt et rykkergebyr.

6.

Vigtig information fra SEF Energi
Her finder du nyttig information fra SEF Energi.

7.

Opgørelsesspecifikation for SEF Energi A/S 

Registrering af aflæsning viser periodens aflæsninger, samt differencen mellem de to, hvilket udgør periodens forbrug.
Herefter følger abonnementsopkrævning for perioden. Bemærk, at abonnement indeholder både abonnement til handelsselskabet (SEF Energi) og til netselskabet, det er altså en samlet abonnementspost.
Ydermere vises kontraktnavn samt den samlede pris for produktet inklusiv moms, tariffer og afgifter.

7.1.
Fra opgørelsen fratrækkes et faktureret acontobeløb, som er opkrævet på den foregående faktura. Herefter ses differencen.

8.

Diverse
Diverse kan indeholde oplysninger om betalingsgebyrer, rykkergebyrer og des lignende.

9.

Acontospecifikation

Her ses abonnementsopkrævning for næstkommende perioden. Bemærk, at abonnementsopkrævningen indeholder både abonnement til handelsselskabet (SEF Energi) og til netselskabet, det er altså en samlet abonnementsopkrævning.

Ydermere vises kontraktnavn samt den samlede pris for næstkommende periodes forventede forbrug inklusiv moms, tariffer og afgifter.

Har du spørgsmål til din regning?

Skulle du ikke finde svar på dit spørgsmål til din regning på denne side, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice. Du kan ringe til os på telefon 62 20 11 20 eller sende en mail til sef@sef.dk, og så sidder en af vores dygtige kundeservicemedarbejdere klar til at besvare din forespørgsel.