Ny miljøvenlig afbryder på Tåsinge

På det seneste er arbejdet med en opgradering af stationen på Vornæsvej på Tåsinge afsluttet. De seneste tre år har ORIGO Service A/S arbejdet på at forny anlægget på Vornæsvej, så det nu fremstår moderne, driftssikkert og miljøbevidst. I 2017 blev koblingsanlægget skiftet, i 2019 blev en ny transformer indkøbt og sat i drift i februar 2020. I August 2020 blev den store afbryder skiftet ud.

Almindeligvis holder anlæggene meget længe. Nogle gange så længe, at de går ud af produktion. Når der skal foretages udskiftninger, prioriterer vi både driftssikkerhed og personsikkerhed samt ikke mindst miljøet meget højt, forklarer Per Dalgaard Jensen, stærkstrømsingeniør ved ORIGO Service A/S.

Den nye afbryder benytter en ny teknologi, hvor de tidligere benyttede SF6 gasser (svovlhexafluorid) er erstattet af CO2. SF6 er som drivhusgas ikke mindre end ca. 23.000 gange kraftigere end CO2 . Faktisk er SF6 så miljøskadeligt, at det kræver specialuddannet mandskab, når der skal foretages arbejde på anlægget. SEF og ORIGO Service er med blandt de første som benytter den miljøvenlige teknologi. Der findes blot et par lignende miljøvenlige afbrydere i landet, på Bornholm.

Stationen på Vornæsvej på Tåsinge er endvidere kendetegnet ved en meget høj grad af personsikkerhed, idet det nye koblingsanlæg er testet efter de nyeste normer for lysbuesikkerhed, således at de medarbejdere, der arbejder med anlægget er mere sikre end før f.eks. mht. kortslutning.

En god sidegevinst med det fornyede anlæg er, at det kan klare en større kapacitet (transformeren skiftet fra 10MVA til 16 MVA) og dermed sikre, at el producenter, der producerer strøm fra sol- eller vindmølleanlæg kan levere strøm til det fælles net.

Driftssikkerheden for strøm i de danske kontakter er betydelig. I gennemsnit er der i Danmark strøm i de danske stikkontakter i hele 99.997 % af tiden. For borgerne på Sydfyn er det endnu bedre. ORIGO Service, der er en del af SEF koncernen, slår i årsberetningen fast, at der var strøm i det Sydfynske ledningsnet i hele 99,999% af tiden. Denne høje driftssikkerhed kommer ikke af sig selv. Der skal arbejdes for sagen og anlæggene skal løbende udskiftes, slutter Per Dalgaard Jensen.